Uzavření Katastrálního úřadu

UPOZORNĚNÍ

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, oznamuje, že v pondělí 23.12.2019 bude kontaktní pracoviště v Mikulově z důvodu zajištění obslužnosti celého katastrálního pracoviště v období konce roku uzavřeno.

Podání a žádosti můžete vyřizovat  denně v  úředních hodinách na pracovišti v Břeclavi, případně zaslat poštou.

Pro úplnost uvádíme, že je klientům přístupná aplikace „Nahlížení do katastru nemovitostí“ prostřednictvím internetových stránek

               http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

V pondělí 30.12.2019 bude kontaktní pracoviště  otevřeno bez omezení.

Omlouváme se všem klientům za potíže, které jim zrušením úředních hodin dne 23. 12. 2019 způsobíme, a děkujeme za pochopení.

 

JUDr. Jana Zemánková

Ředitelka Katastrálního pracoviště v Břeclavi