SERIÁL - Představujeme zastupitele města - Pavel Šuba (ODS)

Postupně vám na stránkách Zpravodaje města Mikulov představujeme jednotlivé mikulovské zastupitele. Tentokrát jsme vyzpovídali zastupitele Pavla Šubu.

Pavel Šuba (57 let), ODS.

Do Mikulova jsem se přistěhoval v roce 1985, kdy jsem utrhl rozvíjející se poupě v jedné mikulovské zahrádce a založil s ním rodinu. Vzhledem k pomaturitnímu studiu se zaměřením na kulturu jsem se této činnosti věnoval až do roku 1990, kdy jsem jako OSVČ začal podnikat v oblasti stavebnictví. Této činnosti se věnuji podnes a spolu se svými dvěma syny, kteří se již také zapojili do rodinné firmy, se snažím, aby to naše městečko, střediskové, se i nadále rozvíjelo do krásy a velkoleposti. Aby to Praze nebylo líto, žije tam a podporuje její rozkvět nejstarší dcerka. Takže tři děti.

Šuba Pavel

Co Vás vedlo ke vstupu do komunální politiky?
„Do komunální politiky jsem vstoupil po úspěchu v předminulých volbách na kandidátce ODS s přesvědčením, že když chceš zapalovat, musíš sám hořet.“

Která témata ve Vašem volebním programu jsou Vám nejbližší a na co se chcete v následujících čtyřech letech zaměřit?
„Myslím si, že na co se zaměřuji a co je mi nejbližší v našem volebním programu, vypadne velmi široce z odpovědí následujících, jak jsem to tak proletěl. Určitě v tom převažuje důraz na zdravé prostředí, ve kterém žijeme.“

V jakých komisích, výborech města pracujete?
„Od počátku mého působení v zastupitelstvu, tj. druhé období, pracuji v komisi výstavby a architektury, kde se, vedle renomovaných architektů a projektantů, snažím přispět svým názorem k tomu, aby to naše město opravdu vypadalo dobře. Musím říci, že zejména v posledním období mám stále lepší pocit z práce této komise. Naše schůzky jsou pravidelné a tvůrčí. Doufám, že tento pocit sdílí i předkladatelé různých projektů, ke kterým se komise vyjadřuje.“

V čem vidíte největší přínos své profesní kvalifikace a Vašich zkušeností pro funkci zastupitele?
„Svůj přínos, nejen jako zastupitel, ale i občan, vidím v tom, že se snažím dobře pracovat, starat se o svou rodinu, hodně vydělávat a třídit odpad. Především se snažím působit v rámci své práce stavaře i člena zmíněné komise, aby se v Mikulově realizovali dobré nápady a v případech renovací se objekty navracely ke své původní kráse. Ale nezapomínám ani na svou původní profesi a snažím se být ozdobou většiny kulturních a společenských akcí.“

Co by se podle Vás mohlo či mělo v Mikulově zlepšit, a kde vidíte největší rezervy?
„Zlepšovat je stále co. Dočetli jsme se o tom v předešlých příspěvcích mých kolegů. Plně se s nimi ztotožňuji. Těžko se něco vymýšlí, když jste na konci abecedy. Ale jak říkám, stále je co zlepšovat. Ať už v oblasti výstavby, parkování, zeleně, turistiky a mnoha dalších. Nesmíme však zapomínat zejména na společné soužití a přátelské vztahy mezi námi všemi. Vždyť máme to vínečko a písničky…“

Jak se připravujete na zasedání zastupitelstva a kolik času přípravě věnujete?
„Na každé zastupko se připravuji velmi svědomitě, a abych to měl v živé paměti, tak většinou na poslední chvíli. Tak den dva před. O to ale intenzivněji.“

Co Vás na práci zastupitele (za ty roky) překvapilo, ať už příjemně, či nepříjemně? „Každé zastupitelstvo je nějaké překvapení. Někdy je rychlé, někdy se to táhne. Musím však říci, že za mého působení se mi zastupitelstvo jeví jako tvůrčí, společným úsilím všech je najít vždy to nejlepší řešení pro danou věc bez ohledu na vyznání. Ani se mi nechce věřit zkazkám, které popisují boje a rozepře na zastupitelstvech v dobách minulých. Tak to je teda překvapení milé. Nepříjemně mne překvapila nepochopitelná změna provozu v mé oblíbené restauraci.“

Jak trávíte volný čas, jaké jsou Vaše zájmy a koníčky?
„Volný čas umím trávit opravdu dobře a s chutí. Napomáhá mi v tom má záliba v muzice, tanci, zpěvu, lyžování, nohejbalu, tenise a především ‚můj milášekʻ motocykl značky Harley Davidson.“

Co Vám udělalo za poslední rok v osobním či pracovním životě největší radost?
„Největší radost mi dělá má vzkvétající rodina, velmi mne potěšila svatba mé dcery, těší mne vcelku stabilizovaný pracovní kolektiv a především všichni mí přátelé, kteří se mnou sdílí radost z darů naší matky přírody.“

Ptala se Jitka Sobotková