Zasedání zastupitelstva města

MĚSTO MIKULOV

Městský úřad

        ______________________________________

POZVÁNKA

Zveme všechny občany města na zasedání zastupitelstva města, které se

uskuteční dne 22. ledna (středa) 2020 v 16,00 hod. v zasedacím sále II.

v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

 

PROGRAM:

 

  • Zahájení
  • Smlouva o převodu práv a Smlouva o zajištění výstavby se společností Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.
  • Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
  • Návrhy, připomínky a podněty občanů města
  • Závěr

 

V Mikulově dne 14. 1. 2020

Rostislav Koštial, starosta města Mikulov

Mikulov znak