SERIÁL - Představujeme zastupitele města - Zbyněk Tureček (ČSSD)

Postupně vám na stránkách Zpravodaje města Mikulov představujeme jednotlivé mikulovské zastupitele. Tentokrát jsme vyzpovídali zastupitele Mgr. Zbyňka Turečka.

MGR. ZBYNĚK TUREČEK (51 let), ČSSD

Do Mikulova jsem se s rodiči přestěhoval v roce 1975 (a od té doby jsem nepřetržitě občanem města). Po absolvování mikulovského gymnázia jsem vstoupil do ozbrojených složek Ministerstva vnitra (MV), kde jsem zůstal pracovat dvacet let. Při práci jsem vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně v oboru sociální a speciální pedagogika. Po absolvování VŠ a odchodu ze složek MV jsem pracoval čtyři a půl roku v Diagnostickém ústavu v Brně, se zaměřením na mladistvé s poruchami chování. Posledních sedm let jsem ředitelem příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Srdce v domě v Klentnici. Jsem ženatý a mám dvě již dospělé děti.

Tureček Zbyněk

1. Co Vás vedlo ke vstupu do komunální politiky?
„Vnitřně mě naplňuje pocit, že svým přispěním mohu posouvat věci veřejné vpřed a tím vytvářet ze svého domova lepší a krásnější místo pro soužití všech místních občanů.“

2. Jaká témata ve Vašem volebním programu jsou Vám nejbližší a na co se zaměřujete?
„Z našeho programu je mi nejbližší sociální oblast, což je dané i mým zaměstnáním. Absolutní prioritou je výstavba nových městských bytů pro mladé rodiny a malometrážních bytů pro seniory, obě varianty pochopitelně s férovým nájmem. 

Vzhledem k mému bývalému povolání je mi samozřejmě velmi blízká také tematika městské policie. Ta by měla být pro občany partnerem, občané by se na ni měli obracet s důvěrou a hlavně by především měla sloužit primárně ve městě a městu.“

3. V jaký komisích, výborech města pracujete?
„Pracuji již druhé volební období v kontrolním výboru. A ve dvou komisích – prevence kriminality (KPPK) a bytové a sociální.“

4. V čem vidíte největší přínos své profesní kvalifikace a svých zkušeností pro funkci zastupitele?
„Na tuto otázku jsem částečně odpověděl výše. V podstatě bych rád rozvíjením sociální politiky města Mikulova přispíval k tomu, aby se u nás nikdo z občanů necítil slabší, či znevýhodněný, a k tomu mi doufám dopomáhají i mé odborné zkušenosti.“

5. Co by se podle Vás mohlo či mělo v Mikulově zlepšit, a kde vidíte největší rezervy?
„Vzhledem k tomu, že město je jeden z TOP 10 turistických cílů v republice, zanmená to každoroční nával turistů, kteří jsou vítaným přínosem pro místní podnikatele, a bohužel v mnohém představují příkoří pro místní občany.

Určitě bych rád zdůraznil momentální absenci záchytného parkoviště a nedořešený systém parkování jako takový. Další věcí je důslednější dodržování nočního klidu, které podle mého názoru není hlavně v sezóně dostatečně hlídáno a hlavně sankcionováno.

Přál bych si, aby v co nejkratší době začalo město s výstavbou tenisových kurtů a haly na úrovni, která v městě citelně chybí.“

6. Jak se připravujete na zasedání zastupitelstva a kolik času přípravě věnujete?
„Na zasedání zastupitelstva se připravuji nejméně týden předem, vždy po obdržení podkladů z města. Týden je vždy hraniční doba pro přípravu, ale pokud se aktivně zajímáte o komunální politiku, sbíráte podněty a nečekáte jenom na oficiální informace, dá se příprava na zastupitelstvo odpovědně zvládnout.“ 

7. Co Vás na práci zastupitele (za ty roky) překvapilo, ať už příjemně, či nepříjemně?  
„Při práci zastupitele se potkávám s pluralitními názory na komunální politiku a na řízení města. Což je velmi dobré a poučné. Velice příjemně mě překvapila názorová pestrost našich starších spoluobčanů, jejich životní zkušenosti a trefné poznámky často využívám při svém rozhodování.“

8. Jak hodnotíte atmosféru a vzájemné vztahy v současném zastupitelstvu?
„Dle mého mínění pracuje zastupitelstvo odpovědně. Ne vždy se na všem shodneme, ale to je devíza zastupitelské demokracie. Velmi důležitá je odpovědnost, kterou každý ze zastupitelů má ke svým voličům ale i k sobě samému.“

9. Jak trávíte volný čas, jaké jsou Vaše zájmy a koníčky?
„Mezi mé velké koníčky a zájmy patří poslech hudby, četba knih a sledování sportovních přenosů. Před dvěma lety jsem ještě hrál aktivně tenis v místním tenisovém klubu, ale ze zdravotních důvodů jsem musel tuto aktivitu přerušit.“

 Ptala se Jitka Sobotková