Zápach z Klentnice město řeší

Město Mikulov jedná společně s obcí Klentnice a zástupci společnosti VaK Břeclav o eliminaci zvýšeného zápachu v ovzduší, který je posledních pár měsíců cítit zejména na ulicích Dukelská, Pavlovská a Bezručova.

Obec Klentnice se před časem napojila se svou kanalizační sítí na síť mikulovskou, avšak dochází k určitým technologickým problémům, které je nutné řešit.

Podle vyjádření starosty města Rostislava Koštiala byla ustanovena i expertní skupina, probíhá každodenní monitoring ovzduší i kanalizace ve zkušebním provozu čističky v Klentnici. „Chceme, aby si obec Klentnice dodělala sofistikované zařízení, které bude tento zápach eliminovat,“ řekl starosta.

Město Mikulov podle vyjádření Rostislava Koštiala souhlasilo s napojením obce Klentnice na veřejnou kanalizaci v Mikulově za podmínek, že nedojde právě k těmto nepříjemným situacím. I proto je nutné zápach, jehož „producentem“ je obec Klentnice, vyřešit.

Jitka Sobotková

Mikulov znak