• zpravodajmikulov.cz
  • Zprávy z radnice
  • „Chci znovu otevřít diskusi o rekonstrukci Náměstí a dostat město do přívětivého dotačního režimu,“ říká starosta města Rostislav Koštial

„Chci znovu otevřít diskusi o rekonstrukci Náměstí a dostat město do přívětivého dotačního režimu,“ říká starosta města Rostislav Koštial

Na začátku roku 2020 jsme starostu města Rostislava Koštiala požádali o rozhovor, ve kterém mj. zhodnotil uplynulý rok a nastínil plány do budoucna, včetně osobních vizí. Co se v loňském roce v Mikulově podařilo a v čem naopak vidí rezervy, si můžete přečíst na následujících řádcích.

Koštial Rostislav

 

Jak byste zhodnotil uplynulý rok, první rok vašeho čtvrtého volebního období?
„První roky nového volebního období jsou vždy startovací, to je bez debat. Nicméně podařilo se nám dokončit spoustu investičních akcí, které započaly už v roce 2018.“

Kolik peněz se proinvestovalo?
„V roce 2018 jsme proinvestovali necelých 32 milionů korun, z toho bylo přes 20 milionů dotačních. Bylo dokončeno dvacet akcí. V roce 2019 jsme proinvestovali 55 milionů korun, přičemž 24 milionů se nám podařilo získat na dotacích. Skoro všechny byly do občanské vybavenosti.“

Které konkrétní investiční akce to jsou?
„Dokončili jsme výstavbu sociálních bytů na ulici Venušina, rozšířili jsme Mateřskou školu Habánská, revitalizovali dům na ulici Hraničářů, proběhla rekonstrukce budovy Základní školy Valtická na ulici Pavlovská, vytvořili jsme nová sběrná místa pro umístnění sběrných kontejnerů, pokračovala modernizace osvětlení na sídlišti, proběhla rekonstrukce ulice Koněvova a Česká, opravili jsme několik chodníků, na sídlišti vznikl fitness park se sportovními prvky a zónou pro agility sport. Zahájili jsme rozsáhlou rekonstrukci koupaliště.

Mikulov za poslední dva roky proinvestoval bezmála sto milionů korun, což není rozhodně málo. Nicméně nás stále čekají ještě velké investiční akce. A to je zásadní.“

Máte na mysli například vybudování záchytného parkoviště a tenisových kurtů Na Hradbách, nebo třeba novou knihovnu či přestavbu Národního domu?
„Ano, to jsou zásadní projekty, na kterých intenzivně pracujeme už několik let, a konkrétně u parkoviště Na Hradbách se finalizuje projekt a bavíme se o finanční náročnosti 27 milionů korun, což není málo.
Žádný z projektů, který jsme zahájili už dříve, nespí, nic se nezastavilo a přípravy pokračují. Hledáme samozřejmě i dotační zdroje.“

Jaké investiční akce jsou tedy letos plánovány?
„Nyní jsme v přípravě dokončení příjezdové komunikace k Mateřské škole Habánská. Máme vypracovanou projektovou dokumentaci k okružní křižovatce Pavlovská–Dukelská. Realizovat se bude i propojovací komunikace Bezručova–Žižkova, plánujeme chodník od nově vzniklého parkoviště „Bors“ k nádraží. Připravuje se projekt tenisových kurtů Na Hradbách. Pak máme v plánu osvítit a udělat více bezpečnými přechody pro chodce na páteřní komunikaci městem od ulice Valtická až po ulici 22. dubna. Vyprojektovanou máme už i autobusovou zastávku Mušlov. Budeme revitalizovat Kozí hrádek.“ 

A kvůli čemu se bude scházet mimořádné zasedání zastupitelstva už příští týden?
„To bude kvůli podání žádosti o dotaci na odkanalizovaní Mušlova včetně ulice Valtická. Zde budeme předkládat žádost koncem ledna a pevně věřím, že budeme úspěšní. Dříve jsme kvůli pro nás nepříznivě nastaveným pravidlům žádat nemohli a nyní už můžeme, tak toho samozřejmě využijeme.“

To je opět spousta investičních akcí. Které jsou pro vás osobně ty nejdůležitější?
„Tak především máme rozjetou sedmdesátimilionovou investici a tou je rekonstrukce městského koupaliště. Chceme také dokončit projektové přípravy na revitalizaci budovy bývalé hasičské zbrojnice. Tam se totiž musel přepracovat projekt kvůli zakládacím podmínkám stavby. Za stěžejní určitě považuji záchytné parkoviště a navazující tenisové kurty Na Hradbách. A pak tu máme už zmiňovanou kanalizaci Valtická–Mušlov.“

A na to všechno má Mikulov vlastní zdroje?
„Tak pokud budeme chtít všechno realizovat, tak si budeme muset vzít úvěr. Ale o tom, co všechno do letošního rozpočtu města nakonec finálně zařadíme, se stále ještě jedná. A v nejbližších dnech se k tomu sejde i finanční výbor a bude i pracovní zasedání zastupitelstva nad letošním rozpočtem. Samotný rozpočet pak budeme schvalovat na zasedání zastupitelstva 26. února.“

Jaká je vaše osobní vize pro nadcházející roky?
„Mou zásadní osobní vizí je dostat město do dotačního přívětivého režimu. To se nám zatím nedaří. Hledáme možnosti na ty velké akce. Intenzivně nyní pracujeme na Norských fondech, které bychom chtěli využít na přestavbu bývalé hasičky, kde by měla vzniknout knihovna s galerií.

A mou největší vizí a přáním je vrátit se k myšlence a diskusi o rekonstrukci Náměstí a s tím souvisí i oprava Národního domu. Nemůžeme to takto nechat, to je jenom alibistické odkládání. Chtěl bych, abychom našli chuť a odvahu se do toho pustit.“

Jitka Sobotková