SERIÁL - Představujeme zastupitele města - Vladimír Zich (KSČM)

Postupně vám na stránkách Zpravodaje města Mikulov představujeme jednotlivé mikulovské zastupitele. Tentokrát jsme vyzpovídali zastupitele Vladimíra Zicha a celoroční pětadvacetidílný cyklus tak ukončujeme.

 Ing. Vladimír Zich (67 let), KSČM

Byť jsem se narodil na Vysočině, považuji se za ‚Mikulovčákaʻ. Již při studiích na Vysoké škole zemědělské v Brně jsem působil na státním statku Mikulov. Po promoci jsem nastoupil jako mechanizátor závodu Drnholec a následně jako mechanizátor podnikového ředitelství. V roce 1975 jsem se s  rodinou přestěhoval do Mikulova, kde žijeme dodnes. V roce 1990 jsme se rozhodli s Ing. Červeňákem založit v Novosedlech lisovnu řepky na výrobu bionafty, kde jsme podnikali až do důchodového věku. V současnosti se plně věnuji hospodaření na vinici a mým největším potěšením jsou má vnoučata.

Zich Vladimír

 

Co Vás vedlo ke vstupu do komunální politiky?

„Z počátku mé rozhodnutí ovlivnili kamarádi, kteří mě přesvědčili, že mé schopnosti a zkušenosti z podnikání budou pro město přínosem. Nyní v komunální politice působím již řadu let a jsem rád, že mohu přispívat k tomu, aby město Mikulov bylo lepší a krásnější pro soužití nás všech.“

 

Jaká témata ve Vašem volebním programu jsou Vám nejbližší a na co se zaměřujete?
„V našem volebním programu pro období 2018–2022 máme na prvním místě výstavbu nájemných bytů pro rodiny, dále pak odstavné parkoviště, protože parkování v Mikulově začíná být neúnosné s růstem turistického ruchu, a zachování drobného trhového prodeje na náměstí. Více pozornosti bude nutné také věnovat Národnímu domu a přestavbě hasičské zbrojnice na důstojnou knihovnu a obnovu koupaliště, které je již zahájeno.“

V čem vidíte největší přínos své odbornosti a svých zkušeností v práci zastupitele?
„Jsem absolvent Mendelovy univerzity, z tohoto důvodu mám vztah k ozelenění krajiny, k zemědělství, vinohradům a to se mi daří v celém mém životě. Mám za to, že selské úsudky – závěry – přenáším do práce nás zastupitelů. Pracuji ve finančním výboru, kde hlavním programem činnosti jsou otázky rozpočtu města, financování městských organizací a dohled nad hospodárným investováním těchto prostředků. Důvěru, kterou jsem od našich spoluobčanů získal, beru jako závazek a nelze ji zklamat. Sám jsem příznivcem tzv. konstruktivní diskuze. Protože jsme často v opozici, není to jednoduché, ale mnohaleté zkušenosti v zastupitelstvu mi v tomto směru velmi pomáhají.“

Jak se připravujete na zasedaní zastupitelstva?
„Je to různé, ale na projednávané body chci mít vždy jasný názor. Proto pokud mi není něco zřejmé, zastavím se na příslušný odbor. Je velmi potěšující, že o jednání není nikdo odmítnut, ať požádáme pracovníka radnice, místostarostky či starostu, každý si vždy najde prostor, i když to může být i druhý den podle zatíženosti, na vysvětlení dané problematiky.“

Co Vás na práci zastupitele (za ty roky) překvapilo, ať už příjemně, či nepříjemně?
„Při práci zastupitele se často setkáváte s různými názory na řízení odborů, komunální politiku. Často je před jednáním zastupitelstva snaha ovlivňovat nebo tzv. lobbovat ve prospěch některého z bodů. O to důležitější je, aby se každý zastupitel nedal ovlivnit a řádně se připravil na jednání ke schválení jednotlivých bodů. Příjemně mne překvapil zápal některých kolegů pro danou věc.“

Jak hodnotíte atmosféru a vzájemné vztahy v současném zastupitelstvu?
„Mám za to, že vztahy mezi jednotlivými zastupiteli jsou dobré. Neznám příklad, že by se jeden zastupitel odmítl bavit s druhými. Stejně tak nebývá při těchto diskuzích vždy shoda, ale to je demokracie.“

Jak trávíte volný čas, jaké jsou Vaše zájmy a koníčky?
„Jak říká moje rodina, mým koníčkem je práce. Ano, je to tak, můj kůň je vinice a plně v ní relaxuji. Rád si také přečtu knížku a v poslední době jezdíme s ženou stále častěji na Vysočinu, kde máme opravený domek po rodičích, a v neposlední řadě jsou má radost vnoučata.“

Ptala se Jitka Sobotková