Nabídka pozemků k prodeji nebo pachtu

Město Mikulov nabízí k prodeji nebo pachtu pozemky p. č. 1660 (vinice) o výměře 981 m2, p. č. 1661/2 (trvalý travní porost) o výměře 1155 m2 a p. č. 1661/3 (trvalý travní porost) o výměře 200 m2 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě nad ul. Vídeňská–Zlámalova (při cestě na Svatý kopeček). Minimální kupní cena je 200 Kč/m2 pozemků, minimální výše pachtovného je 7 Kč/m2/rok – podmínky viz Úřední deska MěU Mikulov Zveřejnění č. 5/MA-2020 (www.mikulov.cz). Nabídky je možné podávat na podatelnu MěÚ Mikulov v termínu do 11 hod. dne 21. 2. 2020. Informace k věci poskytne MěÚ Mikulov – majetkoprávní odbor (tel. č. 519 444 522 nebo 519 444 613).

Majetkoprávní odbor MěÚ Mikulov

Mikulov znak