Mikulov má rozpočet pro letošní rok

Mikulovští zastupitelé schválili na svém zasedání 26. února rozpočet města pro rok 2020.

Jednání, které trvalo více než čtyři hodiny, se účastnilo 21 z 25 zastupitelů (omluveni byli Darja Kocábová – Mikulovští, Milan Poláček – ANO, Rostislav Souchop – STAN, Zbyněk Tureček – ČSSD). Na programu bylo včetně zahájení a závěru dvacet bodů.

Hlasování o rozpočtu

Rozpočet města, na kterém se intenzivně pracovalo už od podzimu loňského roku, je podle starosty Rostislava Koštiala dobře připraven. Zásadní věci si zastupitelé vydiskutovali při jeho přípravě a pracovním jednání koncem ledna. I proto se na samotném únorovém zasedání při tomto bodu nevedla dlouhá diskuse a návrh rozpočtu byl osmnácti přítomnými zastupiteli přijat, dva byli proti a jedna zastupitelka se zdržela hlasování.

V letošním roce je rozpočet města koncipován jako vyrovnaný. Výdaje ve výši 340 milionů korun budou kryty ve stejné výši zdroji – 252 miliony a přebytkem hospodaření z minulých let ve výši 88 milionů korun.

PRO (18) schválení rozpočtu hlasovalo osmnáct zastupitelů: Leona Alexová (ČSSD), Květoslava Budínová (KSČM), Jaromír Crhan (STAN), Jiří Daniel (ODS), Sylva Chludilová (Pro Mikulov), Vojtěch Jedlička (KSČM), Ivo Koneš (ODS), Rostislav Koštial (ODS), Petr Kulhavý (ANO), Petr Marcinčák (ODS), Hana Míčková (ČSSD), Karel Pavlík (ANO), Tomáš Ranzenhofer (Pro Mikulov), Richard Stacha (Pro Mikulov), Kateřina Šílová (ODS), Janka Šišuláková (KSČM), Pavel Šuba (ODS), Vladimír Zich (KSČM).

PROTI (2) byli dva zastupitelé: Vojtěch Mihalík, Vlastimil Mihalík (oba Mikulovští)

ZDRŽELA SE (1) Silvie Pelant Janatová (Pro Mikulov).

„Děkuji všem zastupitelům za jejich práci na přípravě rozpočtu, za jejich iniciativu a odpovědné hlasování,“ řekl starosta města Rostislav Koštial.

 

Nejstěžejnější akce letošního roku

Jaké investiční akce považuje starosta města Rostislav Koštial v letošním roce za nejstěžejnější? „Rozhodně to je rekonstrukce koupaliště. A i když jsme díky nepředvídatelným technickým problémům nabrali drobný skluz, tak termín napouštění bazénů v polovině května by se měl splnit. A to je podstatné, protože v červnu chceme zahájit sezonu v novém,“ uvedl starosta města.

Další investicí, která je podle starosty letos nezbytná, je navigace na již v loňském roce vzniklé parkoviště u železniční trati v bývalém areálu společnosti BORS. Ten město koupilo na jaře a v létě ho z části upravilo na parkovací místa. Vedení města počítá s tím, že v dubnu budou na příjezdových komunikacích do města usazeny elektronické navigační tabule. „Absence těchto navigací nás trochu trápí, ale věřím, že na letní turistickou sezonu tak budeme připraveni a parkoviště, kde je cenově výhodné parkování, bude využíváno,“ řekl starosta.

Pokračuje se také na projektu velkého parkoviště pro 300 aut za sportovní halou Na Hradbách, kde se celý proces zkomplikoval vyjednáváním se „síťaři“ (dodavateli elektrické energie a kanalizace).

A s tím souvisí i projekt výstavby tenisového areálu v této lokalitě, který je také rozpracován.

Rovněž je nutné podle starosty zcentralizovat územní roztříštěnost městské společnosti TEDOS Mikulov, která má nyní technické zázemí na vícero místech. Vše bude také odvislé od výsledků výběrového řízení na jednatele společnosti, které město Mikulov vyhlásilo.

Rozsáhlým projektem bude revitalizace Kozího hrádku, kde se počítá s parkovými úpravami i sociálním zázemím pro návštěvníky.

O jednotlivých investičních projektech budeme čtenáře na stránkách Zpravodaje informovat v následujících měsících.

Co zastupitelé (ZM) také projednali?

  • Schválili vydávání Zpravodaje města jako měsíčníku.
  • Vyhlásili dotační programy města pro rok 2020 v oblasti kultury, sportu, památkové péče, sociálních služeb.
  • Navrhli valné hromadě společnosti STKO, spol. s r. o., zvolit členem dozorčí rady pana Vladimíra Michnu.
  • Schválili obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu.
  • Schválili obecně závaznou vyhlášku o odpadech.
  • Schválili komunitní plán sociálních služeb pro ORP Mikulov 2020–2022.
  • Zastupitelé také souhlasili s podpisem smlouvy o spolupráci se společností SÚS Jihomoravského kraje na akci „Okružní křižovatka Pavlovská“.
  • Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku na akci „Revitalizace Kozího hrádku“.

Kompletní usnesení Zastupitelstva města Mikulova ze dne 26. února 2020 si můžete přečíst na webových stránkách www.zpravodajmikulov.cz a www.mikulov.cz.

Jitka Sobotková

Mikulov znak