Zpravodaj města Mikulov bude od dubna měsíčník

Vážení čtenáři, pravidelní dopisovatelé, inzerenti,

z rozhodnutí zastupitelstva města bude Zpravodaje města Mikulova vycházet pouze jako měsíčník.

„Jedná se o souběh více důvodů, proč se zastupitelé zřejmě přiklonili k měsíčníku. Ať už je to postupný přechod poskytování i vyhledávání aktuálních informací prostřednictvím webu, e-zpravodaje, sociálních médií a celkově elektronickou cestou, nebo problémy se zajištěním distribuce v případě čtrnáctideníku. A přestože evidujeme neustále klesající poptávku po inzerci, stále se bude jednat změnou periodicity o poměrně výraznou úsporu. Mikulov se tak zařadí mezi převážnou většinu měst a obcí v republice, které vydávají obecní zpravodaj jako měsíčník bez jakýchkoliv potíží.“ objasnila místostarostka města Sylva Chludilová

V nové periodicitě vyjde Zpravodaj poprvé v dubnu a zároveň se můžete těšit na jednu zajímavou výraznou novinku.

TERMÍNY VYDÁNÍ ZPRAVODAJE MĚSTA MIKULOV
v období duben-prosinec 2020

Měsíc              Uzávěrka ve čtvrtek             Vydání ve čtvrtek     Distribuce v pátek–neděli

Duben                         19. 3.                                      2. 4.                 3.–5. 4.

Květen                        23. 4.                                      7. 5.                 9.–10. 5.

Červen                       21. 5.                                      4. 6.                 5.–7. 6.

Červenec                    18. 6.                                      2. 7.                 3.–4. 7.

Srpen                          23. 7.                                      6. 8.                 7.–9. 8.

Září                             20. 8.                                      3. 9.                 4.–6. 9.

Říjen                           17. 9.                                      2. 10.               3.–4. 10.

Listopad                     22. 10.                                    5. 11.               6.–8. 11.

Prosinec                     19. 11.                                     3. 12.              4.–6. 12.

 

Věříme, že vám uvedený harmonogram  pomůže především k tomu, abyste mohli informovat, přispívat svými články a názory, propagovat své akce s ohledem na termíny distribuce Zpravodaje. 

Termíny vydání a uzávěrky najdete také v odkaze na e-zpravodaji.

https://zpravodajmikulov.cz/vydani-a-uzaverky

Děkuji všem za dosavadní přízeň a spolupráci a těším se na stránkách Zpravodaje i v nadcházející měsících.

Za vydavatele a redakci Jitka Sobotková

fullsizeoutput 467c