Město Mikulov vyhlásilo výběrové řízení na jednatele společnosti TEDOS Mikulov

Místostarostku města Leonu Alexovou, do jejíž kompetence společnost spadá, jsme požádali o vyjádření.

  • Co město Mikulov očekává od případné změny a proč vyhlásilo výběrové řízení na jednatele společnosti?

„Společnost TEDOS Mikulov mám na starosti už šestnáct měsíců a postupně jsem se seznamovala s její prací a celkovým fungováním. Sama jsem osobně neměla možnost posoudit, jak firma fungovala za předchozího vedení, takže mohu posoudit jen práci současné paní ředitelky.

Nelze jí upřít skutečnost, že v některých oblastech ve firmě nastavila systémy, které posunuly firmu dopředu, nicméně já se považuji za člověka, který se v práci nespokojí s průměrem, a proto chci tuto naši městskou společnost posunout dál, aby byla pro město spolupracujícím partnerem a získala u občanů dobrou pověst.

Abych odpověděla na Vaši otázku, tak o změně uvažuji již delší dobu a po důkladné úvaze a zvážení několika možností jsme ve vedení města dospěli k názoru, že se pokusíme posílit společnost TEDOS o nového jednatele, který nasměruje firmu k novým možnostem.

Z  tohoto důvodu jsme se rozhodli vypsat výběrové řízení, abychom zjistili, zda lze v dnešní době, tedy při nedostatku volných pracovníků na trhu práce, takového člověka vůbec nalézt.“

  • Jaká je nová vize/filosofie restrukturalizace společnosti?

„Jak jsem uvedla v předchozí odpovědi, chtěla bych firmu posílit, ne restrukturalizovat. Ostatní pozice firmy zůstanou nezměněny, ani nedojde k žádným personálním změnám. Co se týká konkrétních vizí či filozofie, kterou od změny očekávám, tak filozofie je zřejmá, tedy že očekávám zdravou (vždy je co zlepšovat) a fungující firmu. Konkrétní vize v současné době výběrového řízení nechci zveřejňovat, jelikož jeden z podkladů výběrového řízení případných uchazečů je i písemně zpracovaná vize o řízení společnosti TEDOS a jejím dalším rozvoji.“

Jitka Sobotková

Mikulov znak