Ukliďme společně Mikulov   

Město Mikulov se i letos připojuje k celorepublikové akci Ukliďme svět – Ukliďme Česko. Hlavním úklidovým dnem bude sobota 4. dubna.

„Vítáme všechny, kterým není lhostejná čistota našeho města a kteří se chtějí podílet na úklidu veřejných prostranství. Pro zájemce jsme také připravili pytle a rukavice a město se postará prostřednictvím společnosti Tedos o následnou likvidaci odpadu,“ řekla místostarostka Sylva Chludilová.

Město vytipovalo devět lokalit, které je možné uklízet:

  • Silnice/ulice U Průmyslové zóny – od hotelu Zámeček po odbočku na Březí. Pytle s odpadem se budou shromažďovat před vchodem do bývalého závodu SMP.
  • Prostor před nádražím, pytle s odpadem nechat před nádražní budovou.
  • Kolem G-centra a za G-centrem, pytle s odpadem nechat před budovou G-centra.
  • Svatý kopeček, pytle nechat u MŠ Habánská nebo u Domu spisovatelů.
  • Celý Mušlov, pytle s odpadem nechat u sběrného místa.
  • Kozí hrádek, pytle nechat u vstupu na židovský hřbitov nebo na točně na ulici Vinohrady.
  • Jeskyně Na Turoldu, pytle nechat u pokladny Správy jeskyně.
  • Amfiteátr a přilehlý hájek, pytle nechat u sběrných míst.
  • Procháskův lesopark, pytle nechat u sběrného místa

Ve společnosti TEDOS Mikulov na ulici Republikánské obrany 1 (bývalé Atrium) si budou moci zájemci proti podpisu vyzvednout pytle a pracovní rukavice. Dostanou i letáček se seznamem doporučených lokalit, kde je třeba úklid provést. Vše je možné vyzvednout v pracovní dny: ve středu 1. 4. do 17 hodin a ve čtvrtek 2. 4. do 12 hodin u paní Tesařové.

Po úklidu je pak nutné na telefon 725 499 112 zaslat SMS zprávu, kde jsou pytle a kolik jich je s nasbíraným odpadem uloženo. Pracovníci TEDOSu je následně posbírají a odpad odvezou.

„Děkujeme všem, kteří se do akce organizovaně zapojí, ale také spoluobčanům, kteří dbají na čistotu veřejných prostor v průběhu celého roku,“ dodala místostarostka Sylva Chludilová.

Jitka Sobotková

odpad