Oznámení - plošná deratizace:

Oznamujeme občanům, že ve dnech 17. 3 -23. 4. 2020

bude prováděna velkoplošná deratizace města.

Ošetřena bude kanalizační síť, veřejné plochy a vybrané objekty ve vlastnictví města.

Vzhledem, k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a hospodářských stavení mimo vlastnictví města Mikulova, vyzýváme občany ke spolupráci.

Pokud to situace vyžaduje a bude zájem ze strany obyvatel, je možné si objednat položení nástrahy na vlastní náklady přímo u dodavatelské firmy KOKRDA - DDD, s.r.o., pan Jiří Kokrda,  tel.: 608 732 725.

TEDOS MIKULOV

Mikulov znak