Nařízení starosty města v souvislosti s koronavirem

Milí spoluobčané,

dnes jsem vydal krizové opatření starosty č. 3, které s účinností od dnešního dne nařizuje rodičům, popřípadě jiným rodinným příslušníkům, aby dohlíželi v této době na své děti a to tak, aby nedocházelo k jejich seskupování na ulicích a jiných veřejných prostranstvích.

Je v zájmu nás všech, abychom tuto náročnou situaci zvládli, to docílíme jedině toho, že společně budeme táhnout za jeden provaz. Tímto vás prosím, dodržujte karanténu a nenechte své děti venku volně pobíhat.

Všem, kteří dodržujete karanténu, ze srdce upřímně děkuji.

Celé znění krizového opatření si můžete přečíst zde: http://www.mikulov.cz/aktuality/detail/?contentId=205221

Rostislav Koštial, starosta Mikulova

starosta

foto: archiv město Mikulov