Investiční akce – chodníky

Oprava chodníku na ulici Dukelská
Město Mikulov v současné době provádí rekonstrukci chodníku na ulici Dukelská, konkrétně probíhá rekonstrukce na levé straně ve směru z Mikulova do Klentnice.

Město tuto veřejnou zakázku soutěžilo v otevřeném výběrovém řízení, do kterého se přihlásilo sedm společností. Předpokládaná hodnota této zakázky byla 2 414 169Kč s DPH. Městu Mikulov se tuto veřejnou zakázku podařilo vysoutěžit o cca 35 % levněji, a to za cenu 1 549 620 Kč s DPH.

Nejvýhodnější nabídku podala firma LIKOMSTAV MORAVA, s. r. o., z Tvrdonic. Rekonstrukce probíhala ve dvou etapách. V první etapě byla provedena oprava úseku od ulice Bardějovská směrem z Mikulova a následně byly práce na několik měsíců přerušeny. Přerušení prací bylo z důvodu havarijní opravy kanalizace, která se prováděla od křižovatky ulice Dukelská–Hliniště až po ulici Bardějovská. Kanalizace vede v zeleném pásu mezi bytovými domy a silnicí na ulici Dukelská. I když stavební firma měla komplikace s přerušením prací, vyšla městu vstříc z pohledu dokončení této zakázky. Jednak stavební firma nastoupila po provedení opravy kanalizace a jednak držela ceny z roku 2019 i pro rok 2020. Očekávané dokončení prací na stavbě by mělo být začátkem května.

Na Hradbách
Na odboru rozvoje a živnostenského podnikání dále připravujeme prováděcí dokumentaci na opravu chodníku Na Hradbách, jejíž realizaci předpokládáme tento rok.

Brněnská, Komenského, Vídeňská
Dále připravujeme projekt, na nasvětlení přechodů pro chodce na ulici Brněnská, Komenského, Vídeňská včetně jejich bezbariérové úpravy a včetně opravy chodníků. Projekt připravuje Dalibor Pěnčík a samotné úpravy přechodů a nasvětlení by pak měly být financovány z dotačního titulu státního fondu dopravní infrastruktury.

Jiráskova
Na ulici Jiráskova pracuje Marcela Hrbková na projektu chodníku u parkoviště P1 – Jiráskova. Vytvořením nového chodníku zde chceme zlepšit bezpečnost chodců směřujících do výrobních areálů a také těch, kteří budou směřovat z a do nově vzniklého parkoviště. Tento chodník bychom chtěli realizovat ještě tento rok.

 Stanislav Mach, vedoucí odboru rozvoje a živnostenského podnikání MěÚ Mikulov

Mikulov znak