Odpady? Kam s nimi a kam rozhodně ne!

Odpady? Kam s nimi a kam rozhodně ne! + 2x foto zakaz skladky – cvičak + foto skládky

Město Mikulov v lokalitě na okraji města – na cvičiště A - z důvodu neoprávněného skládkování umístilo do vjezdu betonové zábrany zamezující vjezd do prostoru a dále plánuje pořídit fotopasti, aby této činnosti bylo zamezeno.

„Udělali jsme to především z důvodu neustálého neoprávněného skládkování ať už bioodpadu, tak i stavebního odpadu nezodpovědnými občany. Pokud se systém osvědčí, tak bychom ho chtěli aplikovat i na další vytipovaná místa, kde dochází k neoprávněnému skládkování,“ řekl Stanislav Mach, vedoucí odboru rozvoje a živnostenského podnikání MěÚ Mikulov.  

Upozorňujeme občany, že skládkování na místech, která tomu nejsou určena je pod pokutou. Městská policie toto území pravidelně objíždí. Velitel Městské policie Jiří Hamerník k tomuto dále dodává: „Při naší pravidelné hlídkové činnosti jsme již dne 18. 5. odhalili pachatele přestupku, který zde neoprávněně ukládal odpad. Toto jednání jsme na místě vyřešili pokutou a pachatel si skládku odklidil.“

Co hrozí lidem při založení skládky nebo odkládání odpadů mimo vyhrazené místo?

Vysvětlení podala Eva Filusztková z odboru stavebního a životního prostředí MěÚ Mikulov.                „Při neoprávněném založení skládky nebo odkládání odpadů mimo vyhrazená místa (dle § 69 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) lze uložit pokutu do 50 000 Kč (§69 odst. 4 dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Přestupky u fyzických osob dle odst. 2 (tzn. viz výše) projednává obecní úřad.“

Kam je možné odpad vozit?

Všichni občané, pokud mají zaplacený poplatek za odpady, mají možnost odložit své odpady na sběrném dvoře na ulici Brněnská 65, 692 01 Mikulov (provozuje STKO spol. s r. o.), a to zcela ZDARMA!

Pouze v případě překročení limitu stavební suti (1 m³/měsíc – cca 3 plné vozíky hmotnosti do 750 kg) je občan povinen množství navíc zaplatit.

Jitka Sobotková, foto: archiv Město Mikulov

zakaz skladky cvicak

str 2 skladka