Slovo starosty - červen

Starosty města Rostislava Koštiala jsme se zeptali:

  • Co Vám dal a co naopak vzal nouzový stav a koronavirová pandemie?

„Nad touto otázkou jsem se musel hlouběji zamyslet. Hned na první dobrou jsem si řekl, že jenom bral… Ale po úvaze jsem zjistil, že nám toho vlastně dal více, než by se zdálo. Především ukázal, že tou nejvyšší hodnotou je život a zdraví našich blízkých a že materiální potřeby a touhy odešly do pozadí. Také poukázal na solidaritu a soudržnost lidí, kteří v mnoha ohledech nahradili nedostatky v zásobování a  společně s dobrovolníky pomohli nenadálou situaci nezištně řešit. Probudil v populaci větší ohleduplnost vůči druhým a také nám připomněl, že se dá zvýšenou hygienou bojovat proti nákazám různého typu.

Mimo jiné ukázal, jak je lidská populace zranitelná, pokud se vyvolá atmosféra strachu a jak snadno lze manipulovat s davy. Již nyní se poukazuje na mnohá pochybení hraničící se zneužitím vládní moci. A mementem nouzového stavu by měla být výstraha, jak snadno se necháme připravit o svobody, které nám již připadaly jako samozřejmost.

A co nám vzal? Vzal nám iluze, že se o nás vláda postará, že bude pomáhat především těm, na kterých závisí budoucí restart ekonomiky, že ocení ty, kteří utrpěli nejvyšší ztráty, a pomůže vytvořit podnikatelské příležitosti, aby ti, kteří mohou rozhýbat zastavené kolo ekonomiky, mohli tuto dobu přežít a vrátit hospodářství do normálu.

Namísto toho jsme byli svědky permanentního strašení, místo odborníků se na tiskovkách hodinu co hodinu ukazovali a předváděli vládní politici, kteří až pod tlakem odborné veřejnosti velmi neochotně ustoupili do pozadí. Nedávali žádný prostor odborné veřejnosti, která měla na vývoj a řešení pandemie jiný názor než politické vedení státu. Vládní představitelé si popletli roušky, které si lidé ve většině sami ušili a zajistili, se skutečným náhubkem.

Pevně věřím, že se jsme si toto vše a rizika s tím spojená uvědomili a že nám zůstanou hluboce v paměti.

Ale pandemie nám také znatelně zasáhla do rozpočtů nejenom státních, municipálních, podnikatelských, ale i soukromých. V tuto chvíli bojujeme proti nekorektnímu krácení obecních rozpočtů, což by mělo opět negativní dopady do podnikatelského prostředí a potažmo do života nás všech. Nastávající období nebude pro nikoho lehké, ale jak jsem se v uplynulých měsících přesvědčil – „Společně to zvládneme.“.

  • Na co se těšíte v nadcházejících letních měsících?

„V nadcházejících měsících se nejvíce těším na návrat do normálu. Na to, že si s našimi občany budeme moci zajít na kávu či pohárek vína bez obtěžujících opatření a kulturní život ve městě bude těšit naše občany i návštěvníky. A také na možnost realizovat všechny naše plány, jež povedou k rozvoji našeho krásného města a ke spokojenosti mikulovských občanů.“

 Jitka Sobotková

starosta