SLOVO STAROSTY - ČERVENEC

Starosty města Rostislava Koštiala jsme se zeptali:

  • Zastupitelé města na svém posledním zasedání vyjádřili podporu záměru vzít si úvěr do výše 70 milionů korun. Proč se město rozhodlo pro tento krok a jaké investiční akce budou z úvěru hrazeny?

„S ohledem na propad příjmů způsobených pandemií se město rozhodlo vzít úvěr sedmdesát milionů korun. Pro takto závažné rozhodnutí jsme se odhodlali, abychom nemuseli zastavit nejdůležitější investiční akce, protože ty jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů, jak opětovně nastartovat ekonomiku v regionu. Tento úvěr nám umožní přefinancovat rekonstrukci koupaliště a také použít z předchozích let nahospodařenou rezervu na investiční akce, které máme definovány ve strategickém plánu.“

  • V letošním roce je největší investiční akcí rekonstrukce koupaliště. Jak jste vy osobně spokojen s celou proměnou?

„Jsem velmi rád, že se nám v poměrně rekordním čase podařilo naše koupaliště zrekonstruovat. Jsem přesvědčen, že občané ocení novou koncepci i použité technologie, které jsou v evropském pojetí na špičkové úrovni. Bohužel v důsledku pandemie došlo ke zpoždění dodávek některých komponentů a koupaliště se nám nepodařilo do dnešní doby dokončit dle našich představ.

Zastupitelstvo města se na svém zasedání rozhodlo pro otevření i s drobným diskomfortem, jenž spočívá v nezapěstovaných trávnících, což návštěvníky bude omezovat v jejich využití. Pro letošní sezonu se budou muset návštěvníci spokojit s dlážděnými plochami. I přes tyto problémy jsem přesvědčen, že se nám podařilo pro naše občany vybudovat zdařilé relaxační zázemí. Věřím, že po otevření si jej zamilují tak, jak se stalo s bývalými koupališti.“

Jitka Sobotková

starosta