Oprava kanalizace na ulici Mlýnská, Růžová, Poštovní

Město Mikulov bylo informováno o plánované opravě kanalizace a vodovodu společností Vodovody a kanalizace Břeclav a. s.

Předpokládané etapy realizace jsou následující:

  • etapa – ul. Růžová – realizace od 15. 7.do 30. 10.2020
  • etapa ul. Poštovní – realizace od 15. 7. do 30. 10.2020
  • etapa ul. Mlýnská – realizace od 15. 9. do 31. 12.2020

Upozorňujeme, že se jedná pouze o předpoklad společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a. s. a dané termíny se v průběhu výstavby mohou měnit.

Odbor rozvoje a živnostenského podnikání nyní zpracovává dokumentaci na následnou opravu komunikace. Jelikož je předpokládaný termín dokončení vodovodu a kanalizace až na konci měsíce října v 1. a 2. etapě respektive až koncem prosince ve 3. etapě bude realizace opravy povrchu provedena až začátkem příštího roku dle klimatických podmínek s předpokladem na konci března.

Realizace opravy asfaltového povrchu je závislá na počasí a na provozu obaloven asfaltových směsí, které v zimních měsících asfaltové směsi nedodávají. Povrch po dokončení kanalizace a vodovodu bude proveden zásypem asfaltovým recyklátem.

Stanislav Mach, vedoucí odboru rozvoje a investičního podnikání MěÚ Mikulov