Investiční akce v Mikulově –realizace a záměry

  • Ve fitness parku dojde k úpravě cesty směřující ke kasinu Abbas, a. s. „Vypozorovali jsme, že je cesta ve velké míře využívaná občany směřujícími do výrobních areálů. Z toho důvodu jsme se rozhodli dobudovat mlatovou cestičku vedoucí kolem kasina,“ řekl Stanislava Mach, vedoucí odboru rozvoje a investičního podnikání MěÚ Mikulov.
  • Realizace okružní křižovatky na ulici Pavlovská se zatím z důvodu pandemie koronaviru a tím souvisejících nižších příjmů v krajském rozpočtu odkládá.
  • Město Mikulov má většinu investičních akcí zanesených do mapy, která je postupně aktualizována a doplňována a je přístupná všem občanům města. Odkaz na mapu investičních akcí je zde: http://bit.ly/39vU9Lr
  • Město Mikulov připravuje vypsání zakázky na projekt veřejného osvětlení. V plánu je vyprojektovat nové veřejné osvětlení v celém Mikulově. Město by mělo být rozděleno na cca šest etap s tím, že se jednotlivé etapy budou provádět postupně každý rok. „Chceme, aby součástí návrhu veřejného osvětlení byly i speciální chráničky pro vedení optické sítě a vysokorychlostního internetu,“ řekl Stanislav Mach.
  • Na ulici Na Hradbách se nyní připravuje rozpočet na vysoutěžení zakázky na opravu chodníku, jejíž realizace se předpokládá v průběhu srpna.
  • Město Mikulov podalo žádost o dotaci v rámci Nástroje pro propojení Evropy v oblasti transevropských telekomunikačních sítí Podpora připojení k internetu v místních komunitách: WiFi4EU. Tato iniciativa si klade za cíl zajistit v celé EU občanům a návštěvníkům vysoce kvalitní přístup k internetu prostřednictvím bezplatných wi-fi hotspotů ve veřejných prostorách, jako jsou parky, náměstí, úřady, knihovny a zdravotní střediska. V rámci této iniciativy, kterou financuje Evropská komise, získají obce poukázky na podporu instalace wi-fi hotspotů v uvedených centrech veřejného života. K samotné instalaci obce využijí služeb společností, které se touto činností zabývají. Obce mají díky této iniciativě možnost požádat o poukázku v hodnotě 15 000 eur na financování instalace wi-fi sítě.

Odbor rozvoje a investičního podnikání MěÚ Mikulov

Mikulov znak