SLOVO STAROSTY - SRPEN

Starosty města Rostislava Koštiala jsme se zeptali:

Už měsíc funguje v centru města novinka v dopravě - výsuvný sloupek, který reguluje vjezd vozidel na Náměstí. Jak vy osobně jste se zavedením této novinky spokojený?

„Sloupek se osvědčil již v prvních dnech provozu. Došlo k očekávanému zastavení zbytečných vjezdů a průjezdů přes Náměstí. Opatření tohoto typu jsme zvažovali již delší dobu v souvislosti s revitalizaci Náměstí. Nicméně nedisciplinovanost řidičů nás motivovala k urychlené realizaci tohoto opatření. Jsem přesvědčen, že sloupek usnadní život jak občanům žijícím na Náměstí, tak i provozovatelům živností a v neposlední řadě i návštěvníkům našeho města.“

Na červencovém zasedání Zastupitelstva města jste otevřel diskusi o možném prodeji pozemku v centru města (na ulici Komenského, kde je nyní parkoviště). Chtěli jej koupit soukromí investoři a vybudovat zde multifunkční dům včetně podzemního parkování. Zastupitelé se ale nakonec většinově rozhodli, že městský pozemek nechtějí prodat. Budete nadále o možném prodeji a výstavbě jednat a jaké je podle vás nejideálnější řešení tohoto území v centru města?

„Na úvod odpovědi na tuto otázku musím nejprve ozřejmit proces prodeje majetku. Obdržíme-li požadavek občana či firmy na odprodej obecního majetku, je povinností orgánů obce se tímto zabývat. A tak i v tomto případě jsme reagovali na žádost zájemce a procesovali jsme dle zákona námi nevyvolaný podnět.

Myšlenka urbanizovat prostor parkoviště není nic nového. Cca před dvaceti lety se městský architekt a vedení města touto myšlenkou zabývalo. V současnosti všechny diskuze na toto téma, které jsem měl možnost vést s mnohými architekty, vedly k tomu, že jsou uvedené městské pozemky jedním z urbanistických a architektonických defektů ve středu našeho města.

Namátkou mohu uvést profesorský sbor bratislavské Fakulty architektury pod vedením  ing. arch. Salcera, nebo skupina studentů VUT z katedry architektury pod vedením doc. Ing. arch. Havliše a v neposlední řadě architekty a jejich studia, kteří se zúčastnili soutěže o revitalizaci Náměstí. Všichni výše jmenovaní a nejen tito, považují za důležité tuto část dolního konce Náměstí urbanizovat a doplnit zástavbou.

Jak již zaznělo v položené otázce, byla tímto otevřena diskuze, co s těmito parcelami v budoucnu bude, a jak je co nejlépe využít, ať již z pohledu urbanistického, či věcného. Osobně podporuji zastavění předmětného území citlivou architekturou s preferencí podzemního parkování.“

Proč je podle vás nutné řešit dopravu a parkování nejenom v centru, ale v celém Mikulově?

„Všichni zažíváme nebývalý nápor návštěvníků a tím i nájezdy automobilů do centra. A když se sečtou fakta, že naše historické centrum nemůže kapacitně pojmout přijíždějící vozidla turistů a zároveň vozidla rezidentů, a k tomu nezdolná touha všech řidičů dojet autem, jak s oblibou říkám, až do obýváku, tak je nutno to řešit.

Za těchto okolností není snadné najít optimální variantu, nicméně se inspirujeme v nám podobných destinacích v tuzemsku i v zahraničí.

Řešení, které jsme zvolili a postupně jej zavádíme, spočívá v zajištění parkování pro místní občany. Provozovatelé penzionů a hotelů pokud nemají zajištěno parkování na svých plochách, budou muset parkování pro své klienty zabezpečit na placených odstavných parkovištích. To se samozřejmě týká i jednodenních návštěvníků. Tyto se snažíme prostřednictvím navigace dostat mimo centrum Mikulova a odparkovat je za zvýhodněnou sazbu na záchytném parkovišti. Se zastupiteli jsem již otevřel debatu o pořízení nějakého ekologického dopravního prostředku, kterým bychom zabezpečili místní dopravní obslužnost z odlehlých koutů Mikulova a samozřejmě i ze záchytných parkovacích ploch.“

Jitka Sobotková

starosta2018