SLOVO STAROSTY - ZÁŘÍ

Zeptali jsme se starosty města Rostislava Koštiala.

Letošní letní turistická sezona byla jiná. Jak ji vy osobně hodnotíte? V čem byla pro Mikulov přínosem a v čem byla naopak složitější?

„Letošní sezona byla samozřejmě poznamenaná pandemií. Po dramatickém vypnutí provozoven vládou, kdy se z Mikulova stalo prakticky mrtvé město, se postupným rozvolněním hygienických opatření stalo jedním z nejvyhledávanějších turistických cílů. Těžko se mi hledají přínosy této návštěvnické invaze. Bohužel chování některých návštěvníků překrylo a zastínilo pozitivní stránku turistického ruchu a velká část našich občanů má z takovéhoto vývoje rozpačitý až negativní pocit.

Záměrně jsem zmínil zastínění prospěchu z turistického ruchu, protože jsem i nadále přesvědčen o jeho prospěšnosti jak pro rezidenty našeho města, tak i podnikatele. Prázdninová kulminace návštěvníků však odhalila mnoho problémů, které musíme v souvislosti s neobvyklou koncentrací turistů v centru města a jeho blízkém okolí řešit.

Jsou to mimo jiné problémy s parkováním, s likvidací komunálních odpadů, dopravní situací a obslužností provozoven a v neposlední řadě agresivitou návštěvníků, zejména cyklistů. Troufám si říci, že na všechny tyto výzvy se snažíme operativně reagovat a situaci co nejdříve zvládnout ke spokojenosti našich občanů i návštěvníků.“

Začátkem října bude v Mikulově probíhat Den architektury. Chcete v této souvislosti znovu otevřít zásadní otázky rekonstrukce centra města a představit veřejnosti známé i neznámé architektonické projekty a vize?

„Tato, pro architekty a odbornou veřejnost již tradiční, akce, jejíž letošní ročník je totiž jubilejní a slaví již desáté výročí, přinese zajisté mnoho nových a neotřelých pohledů na stávající urbanismus a architekturu našeho jedinečného města.

Očekávám však i predikce na jeho další, nejen urbanistický rozvoj v souvislosti s turistickým ruchem, s novodobými ekologickými výzvami a potřebami, jež jsou důsledkem moderní doby a rozvoje města.

Pokud budu mít tu možnost, budu se významných architektů ptát na revitalizaci Náměstí a přilehlých prostor, urbanizaci širšího okolí – možnosti nové bytové zástavby, využití a rekonstrukce dvorních traktů v městské památkové rezervaci a na témata spojená s konfrontací historického města s novou moderní architekturou.“

Jitka Sobotková

starosta2018