Městský úřad Mikulov. Seznamte se, prosím! - finanční odbor

Na stránkách Zpravodaje města Mikulov vám postupně představujeme odbory Městského úřadu Mikulov.

Dnes jsme vyzpovídali vedoucího finančního výboru Ingrid Klanicovou.

 

Můžete čtenářům přiblížit, co všechno Váš odbor zajišťujete, jaká je jeho náplň?

„Náplň činností finančního odboru je opravdu široká. Dá se říci, že z větší části poskytuje servisní činnost pro ostatní odbory úřadu.

Finanční odbor zjišťuje tyto agendy:

 • správu místních poplatků tj. poplatek za komunální odpad, poplatek za psa, poplatek z pobytu, zábor veřejného prostranství,
 • povolení umístění herního prostoru dle zákona o hazardních hrách,
 • poskytování dotací včetně metodické pomoci,
 • správu tržnice města,
 • školství,
 • správu pojistných smluv města Mikulov,
 • vymáhání pohledávek,
 • metodické řízení příspěvkových organizací,
 • koordinaci Městské knihovny,
 • informatiku – správu, údržbu a obnovu ICT,
 • komplexní účetnictví města Mikulov,
 • rozpočet města Mikulov,
 • kontrolní činnost.“

 

Jaký je aktuální letošní rozpočet města a jak se na něm a na jeho plnění „podepsala“ jarní covid-pandemická situace?

„Upravený rozpočet města Mikulov po změnách, které schválilo zastupitelstvo města 15. 7. 2020, je následující:

příjmy 237,087 milionu Kč

výdaje 395,511 milionu Kč

schodek rozpočtu: 158,424 milionu Kč

Schodek rozpočtu byl oproti schválenému rozpočtu navýšen o 70 milionů Kč a je kryt úvěrem. V červenci schválilo zastupitelstvo města přijetí investičního úvěru ve výši 70 milionů Kč na financování investičních akcí. Na základě výsledků výběrového řízení byla podepsána úvěrová smlouva s Komerční bankou a. s.

Dopad přijatých opatření v souvislosti s covidem odhaduji v poklesu příjmů města Mikulov cca o 30 milionů Kč, zejména v oblasti daňových příjmů. Část výpadku příjmů stát kompenzuje jednorázovým příspěvkem pro obce ve výši 1 250 Kč na jednoho obyvatele. Pro město Mikulov to činí 9,138 milionu Kč.“

 

Kolik zaměstnanců má odbor?

„Odbor má deset zaměstnanců.“

 

Jaká agenda je nejvytíženější?

„Ve vztahu k občanům je to určitě agenda místních poplatků – zejména za komunální odpad, zábor veřejného prostranství a z pobytu. Ve vztahu k ostatním odborům se to týká zejména informatiků.“

 

Co všechno mohou občané na vašem odboru vyřídit (nejčastěji vyřizují)?

„Nejčastěji vyřizují záležitosti týkající se úhrady poplatku za komunální odpad. Dále pak ostatních místních poplatků. Často ovšem i ne zrovna příjemné záležitosti týkající se úhrad dosud nezaplacených závazků, jako jsou poplatky, pokuty apod.“

 

V čem je vaše agenda / práce specifická?

„Je v úzké spolupráci s ostatními odbory.“

 

Řada města má na svém webu zveřejněný tzv. „rozklikávací rozpočet“. Je podle vás tento systém pro přehlednost a transparentnost přínosem? Dočká se ho (a kdy) Mikulov také?

„Ano, domnívám se, že tento systém může být přínosem. Ovšem analýzy z ostatních měst ukazují, že občané tato data využívají minimálně. My na našich webových stránkách zatím máme odkaz na systém „Monitor“ ministerstva financí, kde lze získat obdobná data jako z rozklikávacích rozpočtů ovšems určitým časovým posunem. Bude-li zájem o rozklikávací rozpočet jsme připraveni tímto způsobem data z rozpočtu města prezentovat.“

 

Co Vás osobně na této práci (pozici) nejvíce baví a co je naopak nejnáročnější?

„Má práce není jednotvárná, zahrnuje široký okruh problémů. Umožňuje mi potkávat se s řadou odborníků, a to vše mi vyhovuje. Na druhé straně je hodně obtížné sledovat všechny změny zejména legislativní. Ale mám tým velmi dobrých spolupracovníků, na které se můžu spolehnout a kteří svou práci dělají odpovědně a rádi. A pak jde všechno líp.“

 

Jaké jsou kontakty, adresa a úřední dny a hodiny pro občany.

„Odbor úřadu sídlí v hlavní bodově ve III. patře.

Úřední hodiny jsou v pondělí od 8.00 do 17.00, v úterý od 8.00 do 14.00 hod, ve středu od 8.00 do 18.00 hod.

V případech, kdy občané nemají možnost přijít v úředních hodinách, není problém se telefonicky domluvit na jiný termín, který jim bude vyhovovat. Telefonické a e-mailové kontakty na veškeré zaměstnance jsou na úřední desce města a na webových stánkách www.mikulov.cz.“

Jitka Sobotková

Mikulov znak