Restaurování morového sloupu

Dominanta mikulovského náměstí, barokní morový sloup od Ignatia Lengelachera, bude až do poloviny listopadu zahalen.

„Restaurování a pravidelnou údržbu památky provádí na základě výběrového řízení restaurátorka MgA. Radka Levínská. Zásah zahrnuje mechanické čištění, čištění tlakovou vodou, doplnění chybějících prvků včetně modelace, barevné retuše, zpevnění a hydrofobizace,“ říká Marcela Hrbková z odboru rozvoje a živnostenského podnikání MěÚ Mikulov, která má na starosti, mimo jiné, agendu regenerace městské památkové rezervace.

Větší údržbu prodělal morový sloup před osmi lety.

Jitka Sobotková