Nadcházející stavební práce v Mikulově

Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., bude v těchto měsících rekonstruovat vodovodní a kanalizační řad v ulici Mlýnská.

Práce byly zahájeny již v polovině listopadu a plánované ukončení je 26. února 2021.

Po dokončení prací bude vozovka na ulici Mlýnská provizorně zapravena tak, aby na jaře roku 2021 mohlo město Mikulov provést její celkovou rekonstrukci. Omezení dopravy na této ulici je právě projednáváno s odborem dopravy MěÚ Mikulov.

A je tu podzim…

Nastal nám podzim, a proto bych se rád obrátil na obyvatele Mikulova, aby si nezapomněli vyčistit okapní rýny, dešťové svody a v neposlední řadě i lapače střešních splavenin. V ulicích, jako je Koněvova, Růžová atd., jsou součástí likvidace dešťových vod i žlaby v chodnících.

Dalibor Pěnčík, odbor rozvoje a živnostenského podnikání MěÚ Mikulov

 

investice rýny