Elektronická úřední deska

V letošním roce město Mikulov získalo finanční podporu z operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu „Chytré a přívětivé město Mikulov“, reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014605.

V rámci tohoto projektu budou pořízeny pasporty zeleně a odpadových míst, komunikační strategie, portál občana, elektronická úřední deska a aplikace pro přípravu a tvorbu materiálů pro jednání rady a zastupitelstva města.

V těchto dnech bylo v podloubí radnice namontováno zařízení elektronické úřední desky, které bude plně sloužit občanům od ledna 2021. V současné době probíhají technické práce, které zajistí elektronické propojení se současným programovým vybavením městského úřadu. Elektronická úřední deska nahradí dosud užívanou klasickou (papírovou) úřední desku.

Aktivity týkající se elektronizace – tj. elektronická úřední deska, portál občana a aplikace pro radu a zastupitelstvo města – budou dokončeny koncem tohoto roku. Práce na pasportech a komunikační strategii budou probíhat ještě celý příští rok.

Marcela Šimánková