SLOVO STAROSTY

Milí přátelé, vážené dámy, vážení pánové,

i tento rok uplynul jako mávnutím kouzelného proutku a mílovými kroky se blíží jeho závěr. Aniž bychom si to však přáli, byl letošní rok jiný a spoustu našich tužeb a přání změnila vyšší moc. Všudypřítomná pandemie nám připomněla mnohdy zapomenuté hodnoty a přiměla nás přemýšlet a chovat se jinak, než jsme byli zvyklí. Mnohým z nás doslova převrátila život naruby, motivovala nás k přehodnocení dosavadních životních postojů a vzbudila v nás nová očekávání. 

Čas nám ukrajuje poslední dny tohoto roku a první adventní neděli jsme zapálili společně svíčku, svíčku jejíž světlo nám symbolicky ukazuje cestu.

Někomu svítí na lepší budoucnost, jinému září na cestě k blízkým. Je na každém z nás, jak toto krásné období vnímáme a prožíváme. Já ale věřím, že nás všechny spojuje přání návratu toho nejcennějšího, co nám život přináší, a tím jsou zdraví, štěstí a svoboda.

Dovolte mi prosím, abych vám také já popřál mnoho zářivých svátečních dní, hodně tolik potřebného zdraví a rodinného štěstí.

Rostislav Koštial

zimal