OZV č.7/2020 o regulaci zábavní pyrotechniky

Regulace zábavní pyrotechniky na území města Mikulov.

Dne 22.12.2020 schválili zastupitelé na svém zasedání obecně závaznou vyhlášku č.7/2020, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky. Tato vyhláška vstupuje v platnost 15. dnem po jejím vyhlášení, v tomto případě tedy od 7. ledna 2021.Kompletní informace k vyhlášce naleznete zde: http://www.mikulov.cz/infoglueDeliverWorking/digitalAssets/396391_OZV_07-2020.pdf

Ve zkratce:

1) zavádí se zákaz používání pyrotechniky na území města Mikulov celoročně v časech od 22.00 do 6.00 hodin,
2) výjimku tvoří noc ze dne 31.12. na 1.1., kdy je zákaz posunut na čas od 2.00 do 6.00 hodiny ranní,
3) v lokalitě Sv. kopeček, Kozí hrádek a městský park u hřbitova je zákaz platný bez výjimky po celý rok nepřetržitě, tedy od 0.00 do 24.00 hodin.

Co se týče letošního Silvestra, upozorňujeme občany, že ČR se momentálně nachází v 5. stupni PSA a ten nařizuje zákaz vycházení v době od 21.00 do 05.00 hodiny ranní. Dodržování tohoto nařízení kontroluje PČR a MP.

Dominik Ryšánek