OZV č.6/2020 o místních poplatcích

Poplatek za pobyt se nezvyšuje

Podle vyhlášky č.3/2019 ze dne 4.12.2019 mělo od 1.1.2021 dojít k navýšení poplatku za pobyt z 21 korun na 35 korun. S ohledem na aktuální situaci panující kolem pandemie koronaviru se zastupitelé na svém zasedání dne 22.12.2020 dohodli na změně této vyhlášky s tím, že pro rok 2021 zůstává poplatek za pobyt na hodnotě 21 korun za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Zvýšená sazba 35 korun by měla začít platit od 1.1.2022. Kompletní informace k vyhlášce naleznete zde: http://www.mikulov.cz/digitalAssets/396389_OZV_6-2020.pdf

Dominik Ryšánek