Infrastruktura - Mušlov

Mušlov se může těšit na novou zastávku, chodníky nebo veřejné osvětlení

Vývoj pandemie virové choroby COVID-19 od loňského roku nepříznivě zasáhl do mnoha odvětví ekonomiky, veřejných financí i do našich vlastních životů. Městu Mikulov se i přes tuto složitou situaci daří pokračovat v přípravě a realizaci většiny plánovaných investičních akcí. V krátkosti zmiňme jen ty nejvýznamnější pro letošní rok.

Infrastruktura Mušlov – kanalizace

Společná investiční akce města Mikulov a VaK Břeclav, a.s., jejíž význam spočívá především v řešení infrastruktury místní části Mušlov. Akce je však svým způsobem ojedinělá také proto, že se na ni podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí, která kryje 63,75 % nákladů akce. Při celkových předpokládaných nákladech ve výši 39 503 399 Kč to znamená dotaci ve výši 25 183 416, 86 Kč. Předpokládané zahájení stavebních prací je letos na podzim. S touto akcí přímo souvisí i projekt na 57 přípojek k této nové veřejné kanalizaci, jejichž vybudování podmiňuje čerpání získané dotace. Zpracování projektu zajistí odborná projekční firma, která postupně osloví majitele dotčených nemovitostí na ulici Valtická a v místní části Mušlov. Náklady na následné vybudování těchto vyprojektovaných přípojek a jejich napojení k budoucí veřejné kanalizaci si uhradí majitelé napojovaných nemovitostí. Infrastruktura Mušlov – zastávka MHD a chodník Tato investiční akce je již ve fázi výběrového řízení na dodavatele. Cílem je vybudování točny autobusů se zastávkou a 220 metrů chodníku od této zastávky k obytné zástavbě včetně souvisejícího veřejné osvětlení. Celkové rozpočtové náklady této akce jsou ve výši 7 mil. Kč. Lze však předpokládat, že skutečně uhrazená cena této akce bude s ohledem na očekávané výsledky výběrového řízení nižší, a to včetně případných víceprací a méněprací.

Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení

Na projekt „Město Mikulov, snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 2020“ získalo město maximální možnou dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 2 mil. Kč, což je 43,66 % nákladů akce (4 580 924,03 Kč). Cílem je výměna stávajících světel za úsporná LED svítidla, a to v celkovém počtu 320 ks. Aktuálně se připravuje výběrové řízení na dodavatele a je velká pravděpodobnost, že akce bude v nejbližší době zahájena. Město Mikulov pokračuje v přípravě realizace řady dalších investičních akcí, např. infrastruktury v lokalitě ulice Valtická (plynofikace, chodník, veřejné osvětlení).

Michal Kramář, vedoucí odboru rozvoje a živnostenského podnikání