Změny v poplatcích

KOMUNÁLNÍ ODPAD
Vážení občané, v roce 2022 dochází ke změně základní sazby poplatku za komunální odpad. Pro letošní rok je základní sazba vyšší o 150 korun, a nově tak činí poplatek 750,- Kč za rok.
Úlevy pro občany jsou následující:
Úleva ve výši 300,- Kč se poskytne poplatníkům, kteří k 1. 1. příslušného kalendářního roku, za který se poplatek platí, dosáhli věku 70 let a více let, a dětem, které v roce, za který se platí, dosáhnou 2 let a mladším. V případě trvání poplatkové povinnosti pouze v části kalendářního roku se úleva na poplatku poskytuje ve výši 25,- Kč za každý kalendářní měsíc trvání poplatkové povinnosti.
Další úleva se poskytuje poplatníkovi, který se zapojil do Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství (dále jen „MESOH“), získá-li alespoň 1 EKO bod. Hodnota jednoho EKO bodu se stanovuje ve výši 8,- Kč. Maximální možná úleva činí 525,- Kč, a to i v případě, jsou-li poplatníkovi poskytnuty obě úlevy. Splatnost poplatku za komunální odpad je
31. 5. 2022. Složenky budou v měsíci lednu a únoru distribuovány do vašich poštovních schránek.


POPLATEK ZA PSA

Poplatek za psa – sazby se pro rok 2022 nezměnily. Mění se však splatnost poplatku. Ta je nově až 31. 5. 2022. Pro úplnost uvádíme poplatky:
1) jeden pes v rodinném domě a domě s max. 2 bytovými jednotkami základní sazba 300 Kč, další pes vždy 480 Kč,
2) jeden pes v domě se třemi a více bytovými jednotkami 600 Kč, další pes vždy 980 Kč,
3) držitel psa starší 65 let – jeden pes 140 Kč, další vždy 230 Kč.
Složenky budou obyvatelům doručeny do poštovních schránek během měsíce ledna a února.

POPLATEK Z POBYTU
Změna se týká pouze sazby, ostatní je bez změny. Nově činí sazba 35,- Kč za každý den pobytu.

Ingrid Klanicová, odbor finanční