Nová spolupráce s německým městem Hochheim am Main

Od roku 2014 se odpovědní pracovníci města Mikulov podílejí na vzniku oficiálního partnerství s německým městem Hochheim am Main. Vztahy a vazby mezi oběma městy však existují mnohem déle. První kontakty byly navázány v roce 2004, tehdy delegace z Mikulova navštívila Hochheim am Main, kde proběhla první jednání o možném partnerství. I když tyto diskuse byly zpočátku velmi obecné, postupem času získaly jasné obrysy. Několik vzájemných návštěv na místní politické úrovni, již dobře fungující výměna mezi Spielvereinigung 07 Hochheim a fotbalovým klubem v Mikulově, jakož i jednomyslné usnesení zastupitelstva města Mikulov ze dne 26. února 2019 o uzavření partnerství s Hochheimem am Main jsou pozitivními výsledky dosavadního úsilí o partnerství obou měst. Na zasedání městské rady 5. září 2019 se město Hochheim am Main také oficiálně rozhodlo vstoupit do partnerství s Mikulovem. Dne 28.
května 2022 byly příslušné dokumenty podepsány v Mikulově a následně budou koncem léta slavnostně podepsány i v Hochheimu am Main.

Cílem tohoto partnerství je navázat trvalý vztah mezi oběma městy. Dalším záměrem všech dosavadních úvah a diskusí bylo a je, aby se sportovní kluby a školy na obou stranách aktivně podílely na budoucím partnerství měst a obohatily toto přátelství společnými akcemi a návštěvami. Partnerství měst zůstává nejdůležitějším a největším mírovým hnutím v Evropě. Po druhé světové válce významně přispěly k porozumění a usmíření mezi Německem a Francií. Díky partnerství s východoevropskými městy se železná opona stala průchodnější a po pádu zdi bylo sjednocení Evropy snazší. Proto budeme v našem globalizovaném, konfliktům náchylném a měnícím se světě i nadále potřebovat stabilní partnerské dohody, které spojují lidi a jsou naplněny jejich životem. Jsme nesmírně rádi, že se nám s novým partnerským městem podařilo navázat přátelské vztahy, a těšíme se na výsledky, které z této nově sjednané spolupráce vzejdou v blízké době.


Petra Eliášová