Odpadové nádoby

Vážení spoluobčané,
do konce letošního roku bude provedeno několik změn týkajících se odpadového hospodářství města.

UL. ALFONSE MUCHY (parkoviště)
Veřejné sběrné místo bude zrušeno z důvodu složitosti při vyvážení. Kontejnery jsou umístěny za vyznačenými parkovacími místy a při svozu zde nastává problém spojený s rizikem poškození zaparkovaných vozidel. Zůstane zde pouze sběrný box na textil. Nádoba na elektroodpad bude přesunuta k budově bývalé hasičky, zvon na kovový odpad přesuneme na ul. 1. května a zvony na sklo na ulici Nová (za bytovou jednotku). Pro posílení odpadových nádob bude na stanoviště Alfonse Muchy přemístěn dřevěný box na nádoby z ulice Vinohrady. Sběrná místa pro třídění odpadů (papír a plast) jsou v odpovídající docházkové vzdálenosti a touto úpravou dojde k optimalizaci sběrných míst tak, aby nedocházelo k jejich zneužívání neoprávněnými osobami.


NEVEŘEJNÉ SBĚRNÉ MÍSTO NA ULICI ŽIŽKOVA
(vedle autobusové zastávky)
Sběrné místo je dlouhodobě nevyužíváno, bude zrušeno a přesunuto na ulici Nová (za bytovou jednotku).


UL. 22. DUBNA
(naproti autobusové zastávky)
Sběrné místo bude zrušeno. V nejbližším okolí jsou další sběrná místa – ul. 22. dubna (cca 50 m výše vedle garáží) a Větrná.


Na ul. U Bažantnice provedeme redukci sběrných nádob. Ponecháme zde kontejnery na sklo, textil, kov a elektroodpad. Dále bude zrušeno sběrné místo na ul. Rudolfa Gajdoše pro
jeho nevhodné umístění. V blízkém okolí jsou sběrná místa např. ul. Na Hradbách, ul. Vídeňská a u sportovní haly. Současně oznamujeme, že některá veřejná sběrná místa pro shromažďování odpadu budou vybavena kamerovým systémem, aby bylo zamezeno vzniku černých skládek a ukládání odpadů neoprávněnými osobami.

odbor stavební a životního prostředí
odpadové hospodářství