Rekonstrukce chodníků a vybudování veřejného osvětlení

Od pondělí 11. července se město pustí do rozsáhlé rekonstrukce chodníků a výstavby veřejného osvětlení. Konkrétně se budou opravovat chodníky v několika etapách, první dvě etapy se dotknou ulice Komenského, opravovat se bude v daný moment vždy jedna strana. Následně se budou opravovat chodníky na ulici Vídeňská. Po dobu oprav bude omezena doprava ve zmíněných lokalitách, na silnicích budou zřetelné dopravní značky, které vás navedou na objízdnou trasu. Kompletní dokumentaci naleznete na webu města Mikulov. Práce potrvají do 9. října letošního roku, zhotovitelem výstavby je firma PORR, a.s., která ve výběrovém řízení nabídla nejnižší nabídkovou cenu, předpokládaná výše investice činí 11 063 000 Kč bez DPH. V poslední fázi etapy se provede bezbariérová úprava u již existujících chodníků na křižovatce ulic Brněnská/Gagarinova/K Vápence a Brněnská/22.dubna, zde se u nich vybuduje nové veřejné osvětlení.


Dominik Ryšánek