Nové vedení města

MIKULOV MÁ NOVÉ VEDENÍ MĚSTA

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města 24. 10. 2022 zvolili zastupitelé nové vedení Mikulova.Historicky první starostkou Mikulova se stala JITKA SOBOTKOVÁ z hnutí ANO.1. místostarostou je IVO HRDLIČKA (Piráti) a 2. místostarostkou PETRA KORLAAR (STAN).Společně s dalšími čtyřmi zvolenými radními – MARTINEM CHROMÝM A PETREM KULHAVÝM (oba z hnutí ANO), JANEM VRBKOU A JIŘÍM SZEKERESEM (oba za sdružení Mikulovští) budou tvořit 7členný tým Rady města. Nově vzniklá koalice – ANO, Mikulovští, Piráti, STAN, která bude v zastupitelstvu disponovat většinovými 17 hlasy z celkového počtu 25 zastupitelů, také podepsala programové prohlášení pro volební období 2022-2026.

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ:

Podpora komunitních projektů
Efektivní parkovací systém vstřícný k občanům města a ORP Mikulov
Řešení energetické krize a posílení energetické soběstačnosti města
Zlepšení dostupnosti zdravotní péče systémem podpory lékařů, podpora služeb poskytující sociální péči
Péče o kulturní krajinu a životní prostředí, spolupráce s AOPK ČR a místními spolky, kvalitní veřejný prostor
Zřízení funkce městského architekta
Cestovní ruch ohleduplnější k občanům města
Pozitivní motivace stávajících obyvatel k přihlášení se k trvalému pobytu
Aktivní spolupráce a podpora předškolních a školních zařízení
Efektivní správa a rozvoj bytového fondu, nastavení vztahu s investory
Revize strategického plánu
Transparentní radnice otevřená občanům
Kulturní živé město, podpora sportu a spolkové činnosti
Kontrolní činnost

#volby #volbymikulov #mikulov

vedeni