Příspěvek na bydlení

Dotklo se vás zdražení energií? Máte obavy, že Vám na zaplacení energií nevystačí finance? Pak máte nejspíš nárok na peněžitou pomoc formou příspěvku na bydlení. Nebojte se obrátit na pracovníky Městského úřadu z odboru sociálních věcí. Pomůžou Vám s výpočtem příspěvku, vyplněním formulářů a v případě potřeby (především u starších občanů) přijedou i přímo k Vám do domácnosti.

Příspěvek na bydlení je jeden z hlavních nástrojů současné vlády, jak cíleně pomáhat lidem zvládnout energetickou krizi. Neváhejte této pomoci využít a obraťte se na naše pracovníky:
Mgr. Bohdana Souchopová, tel.: 519 444 607
Jana Franková, DiS., tel.: 519 444 578
Bc. Jiřina Šprtelová, tel.: 519 444 532

Za vedení města Mikulov


Petra Korlaar
místostarostka

Formulář žádosti: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-bydleni

CO POTŘEBUJETE K PODÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA BYDLENÍ
• POTVRZENÍ O VÝŠI PŘÍJMU - Pokud pobíráte výplatu či mzdu, potřebujete potvrzení o výši příjmu, pokud jste příjemci důchodu tak doložení důchodového výměru.
• POTVRZENÍ NÁKLADŮ NA ENERGIE - Doklad potvrzující výši nákladů na energie za předchozí čtvrtletí.
• NÁJEMNÍ FORMA BYDLENÍ - Pokud bydlíte v nájmu, musíte doložit kopii nájemní smlouvy.
• VLASTNICKÁ FORMA BYDLENÍ - Vlastník nemovitosti musí doložit výpis z katastru nemovitostí.
• VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB A ENERGIÍ - Pokud jste v daném měsíci obdrželi přeplatek či nedoplatek, přiložte vyúčtování k žádosti.