Otevřená radnice #1

V rámci větší transparentnosti a otevřenosti vůči občanům budeme od nového roku přinášet pravidelný stručný souhrn toho, co se během uplynulého týdne událo. Tady přinášíme ten první. 

- Intenzivně pracujeme na rozpočtu města pro rok 2023, předložíme jej zastupitelům 1. března. Současně již na podzim tohoto roku předložíme rozpočet pro rok 2024, abychom první měsíce v roce nemuseli fungovat v rozpočtovém provizoriu, jako tomu bylo doposud v uplynulých letech.

-Rada města rozhodla o navýšení nájmů v městských bytech ve výši 3,8 %. Nájmy jsme mohli dle pravidel zvýšit dle inflace stanovené ČSÚ až na 12,88 %, nicméně chceme občanům pomoci v těchto náročných časech alespoň tím, že navýšení nájemného nebude tak markantní.

- Skončilo otevřené výběrové řízení na praktického lékaře ve městě Mikulov, nyní budou probíhat jednání s přihlášenými zájemci. Je naší prioritou, abychom zajistili dostupnou lékařskou péči pro všechny občany města, proto se této oblasti nejen v těchto dnech intenzivně věnujeme společně s Krajským úřadem JMK a lékařskými asociacemi.

- Pracujeme na možnostech, jak zprovoznit naše městské koupaliště, na kterém došlo k rozsáhlé havárii. Není to vůbec jednoduchá situace, přesto se snažíme zajistit vše tak, aby se koupaliště otevřelo již v této letní sezóně.

- Řešili jsme případ znečištění přítoku do rybníku Šibeník (potok Turold a říčka Mikulovka), odebrali jsme vzorky vody a čekáme na jejich detailní analýzu, jak budeme vědět více informací, budeme vás informovat.

- Probíhala Tříkrálová sbírka, kterou organizuje Oblastní charita Břeclav, až do 15. ledna máte možnost přispět, pokud jste koledníky doma včas nezastihli. Stačí se podívat na webové stránky www.trikralovasbirka.cz

- Nový rok byl zahájen dvěma koncerty - v Galerii Závodný a Tříkrálový v kostele svatého Václava. Děkujeme všem organizátorům a účinkujícím za krásný kulturní zážitek.

Vedení města Mikulov
Jitka Sobotková, starostka
Ivo Hrdlička, 1. místostarosta
Petra Korlaar, 2. místostarostka