Otevřená radnice #4

Vážení občané, zde přinášíme krátký přehled událostí ze 4. týdne tohoto kalendářního roku.

 - Zúčastnili jsme se konference Zdravá města a načerpali spoustu informací a inspirace především k tématům energetiky a investic,
 - finanční výbor projednal s vedením města a se zastupiteli rozpočet města na rok 2023,
 - provedli jsme běžnou zimní údržbu našeho města,
 - školská komise doporučila RM zabývat se projektem na navýšení kapacit MŠ,
 - pokračoval sběr a likvidace vánočních stromků,
 - začaly úpravy prostor pro otevření nové ordinace praktického lékaře,
- zajistili jsme úklid černých skládek,
 - nadále pokračujeme s rekonstrukcí bytu Vídeňská 17 (omítky, topení),
 - proběhly prezidentské volby, konkrétně v Mikulově se 2. kolo obrátilo ve prospěch Petra Pavla (pozn.: 1. kolo vyhrál v Mikulově Andrej Babiš), který se 9. března stane novým prezidentem ČR,
- řešili jsme ve spolupráci s VaK Břeclav, a.s. havárii vodovodního potrubí na ulici Piaristů,
- představili jsme vám vizualizaci nového navigačního systému pro pěší, vaše připomínky bereme na vědomí a budeme se jimi zabývat v nadcházejících dnech tak, abychom našli nejlepší řešení pro občany žijící ve městě Mikulov.

Sledujte naše stránky i nadále pro pravidelný report toho, co se děje u nás na radnici v Mikulově!

Vedení města Mikulov
Jitka Sobotková, starostka
Ivo Hrdlička, 1. místostarosta
Petra Korlaar, 2. místostarostka