Otevřená radnice #5

Vážení občané, přinášíme vám pravidelný souhrn událostí z 5. kalendářního týdne, které se udály ve městě Mikulov:

- Představitelé města se osobně sešli s novým vedením partnerského města Galanta (SK), aby spolu probrali možnosti čerpání dotací ze společného programu přeshraniční spolupráce Interreg,
- kontinuálně se věnujeme nelehké situaci ohledně havárie koupaliště, konkrétní dílčí posuny jsou již za námi a my pevně věříme, že letošní sezónu stihneme, situace se vyvíjí pozitivně, nic však stále není jisté,
- v brzké době se v Mikulově otevře nová ordinace praktického lékaře v budově na ul. Piaristů 989/26 (objekt, ve kterém se nachází Lékárna Pilulka), momentálně probíhají úpravy prostor a povolovací kolečko, bližší informace přineseme v následujících dnech,
- proběhla ruční očista města,
- klesají ceny plynu, a proto připravujeme přepočet záloh na dodávky tepla pro 2. pololetí letošního roku pro všechny, kteří žijí v městských bytech, lze tedy očekávat snížení záloh,
- naše město zasáhl náhlých odchod zastupitele, ředitele a přítele, pana Karla Pavlíka, dočasným vedením společnosti Mikulovská sportovní jsme pověřili pana Davida Pořízka, současného manažera společnosti TEDOS Mikulov.

Sledujte naše stránky i nadále pro pravidelný report toho, co se děje u nás na radnici v Mikulově!

Vedení města Mikulov
Jitka Sobotková, starostka
Ivo Hrdlička, 1. místostarosta
Petra Korlaar, 2. místostarostka