Otevřená radnice #12

Vážení občané, souhrn z 12. kalendářního týdne je zde:

- starostka města se zúčastnila Sněmu historických sídel Čech, Moravy a Slezska, kde mj. bylo v Praze na Žofíně slavnostní vyhlášení soutěže Památka roku 2022,
- vedení města se sešlo se zástupci římsko-katolické církve, jednou ze společných priorit je kvalitní péče o křížovou cestu vedoucí na Svatý kopeček,
- starostka byla na pravidelném měsíčním setkání starostů Dobrovolného svazku obcí Mikulovsko, tentokrát v Jevišovce,
- TEDOS Mikulov provedl bezbariérové úpravy nájezdů na sídlišti a připravil dětská hřiště na sezónní provoz,
- místostarostka se účastnila sjezdu zřizovatelů škol JMK, na kterém se probírala koncepce “Dlouhodobého záměru vzdělávání”, kraj přislíbil zřizovatelům větší podporu a užší spolupráci,
- byl zahájen plný provoz nové ordinace praktického lékaře na ul. Piaristů.

Krásný den přeje
Jitka Sobotková, Ivo Hrdlička a Petra Korlaar za koalici ANO, Mikulovští, STAN a Pirátská strana