Otevřená radnice #19

Vážení občané, níže jsme si pro Vás připravili souhrn z 19. kalendářního týdne:

- rada města v rámci svého jednání 10. 5. navštívila městský bytový dům na ulici Husova 4, aby se podrobněji seznámila s problematikou údržby bytového fondu v majetku města,
- starostka Jitka Sobotková a místostarosta Ivo Hrdlička se účastnili Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností a kromě zhodnocení bezpečnostní situace v Mikulově a celém ORP jednali také o aktuálním stavu a změnách v pomoci uprchlíkům z Ukrajiny (Lex Ukrajina 5),
- se zástupci Správy železnic z oblastního ředitelství Brno jsme jednali o možné spolupráci ohledně budoucí podoby nádražní budovy v železniční stanici Mikulov v návaznosti na dopravní (autobusový a vlakový) terminál,
- u stromu Olgy Havlové jsme se sešli, abychom zavzpomínali na její nedožité 90. narozeniny a při této příležitosti pěvecký sbor Gaudium z GSS Mikulov zazpíval Píseň pro Olgu,
- studenti 2. ročníku Ústavu regionální a podnikové ekonomiky z Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzita v Brně vypracovali analýzu příspěvkové organizace G-centrum, kterou ohodnotili jako mimořádně dobře vedenou,
- i přes nepřízeň nedělního počasí se akce Slavnosti města, pořádaná naší společností Mikulovská rozvojová, vydařila a děkujeme všem, kteří se na ni podíleli a vytvořili tak pro děti, obyvatele i návštěvníky skvělou atmosféru nejen na náměstí, ale i na sídlišti a v ostatních lokalitách.

Krásný den přeje

Jitka Sobotková, Ivo Hrdlička a Petra Korlaar za koalici ANO, Mikulovští, STAN a Pirátská strana