Otevřená radnice #20

Vážení občané, níže jsme si pro Vás připravili souhrn z 20. kalendářního týdne:

- starostka Jitka Sobotková a místostarostka Petra Korlaar navštívily Olomouc, kde se konal Sněm Svazu města a obcí ČR, měly zde také možnost účastnit se diskuse s premiérem Petrem Fialou a řadou ministrů, kdy hlavním tématem byl „Úsporný balíček“ a jeho dopady na samosprávy,
- vedení města jednalo se zástupci Českomoravské komunitní burzy Kladno o aktuálním stavu burzovních trhů s energetickými komoditami v souvislosti s přípravou na rok 2024,
- na městském koupališti proběhla schůzka za účasti místostarosty Iva Hrdličky a zástupců odboru investic a stavebního úřadu, provozovatele koupaliště firmy TEDOS, s projektanty solárního ohřevu vody, který v příští sezóně umožní ohřev vody v bazénech a s tím je spjato prodloužení koupací sezóny.
- proběhla přípravná schůzka k projektu dostavby ZŠ Valtická, ředitel školy p. Souchop a místostarosta I. Hrdlička projednávali postup přípravy projektu na výstavbu tělocvičny, přístavbu odborných učeben a přestavbu bytového domu na školní družinu,
- proběhlo pravidelné jednání místostarosty Iva Hrdličky s developery, za účasti advokátní kanceláře Frank Bold, která je pro město konzultantem pro jednání s investory, cílem schůzek je hájení zájmů města a jeho obyvatel, nastavení transparentního a rovnocenného vztahu při realizaci investičních projektů s důrazem na udržitelný rozvoj města,
- proběhla další koordinační schůzka místostarosty Iva Hrdličky s odborníky na dopravu, na které byly řešeny možnosti úpravy aplikace pro placení parkovného a kontrole parkovacího oprávnění pro účely městské policie v systému MPLA, v souvislosti s plánovanými úpravami parkovacího systému,
- pokračují úpravy Lormova náměstí, postupně dojde ke zrušení jezírka, odstranění živých plotů, výměně zeminy a vysetí nového trávníku s cílem prostor kultivovat a zpříjemnit,
- studenti 2. ročníku Ústavu regionální a podnikové ekonomiky z Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně vypracovali precizní analýzu městské příspěvkové organizace G-centrum, její fungování pod vedením týmu ředitele Rouse ohodnotili na velmi vysoké úrovni,
- ku příležitosti křtu katalogu 29. ročníku “dílny“ byla návštěvníkům představena i část akvizic, uměleckých děl, která jsou nyní v majetku města.

Krásný den přeje

Jitka Sobotková, Ivo Hrdlička a Petra Korlaar za koalici ANO, Mikulovští, STAN a Pirátská strana