Otevřená radnice #21

Vážení občané, níže jsme si pro Vás připravili souhrn z 21. kalendářního týdne:

- místostarosta Ivo Hrdlička se sešel se zástupci firmy STKO ohledně přípravy plánované výstavby nového sběrného dvora a následného přesunu STKO z rezidenční ulice Brněnská do průmyslové zóny.
- místostarosta Ivo Hrdlička se účastnil kontrolního dne stavby rekonstrukce vodovodu a kanalizace, v ulici Na Jámě, jejímž investorem je Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a zhotovitelem firma VHS Břeclav s.r.o., projednáván byl průběh stavby, harmonogram, vliv stavby na obyvatele ulice, svoz odpadu i komunikaci mezi investorem a obyvateli ulice. Město Mikulov vyzývá občany k zapojení do informačního systému hlasenirozhlasu.cz, aby mohli být informováni o událostech v jejich okolí,
- místostarosta Ivo Hrdlička se sešel se zástupci Eg. D. ohledně koordinace prací souvisejících s výstavbou a rekonstrukcí distribuční sítě elektřiny v katastru města Mikulova, s důrazem na hájení zájmů města Mikulov s cílem zajistit kvalitní podmínky pro život občanů města v průběhu realizace,
- vedení města se sešlo s představiteli partnerského města Hochheim a v přátelské atmosféře byly dohodnuty možnosti rozvoje spolupráce v oblasti obnovy kulturního dědictví, školství, sportu a dalších občanských aktivit,
- starostka města Jitka Sobotková společně s velitelem Městské policie Mikulov Jiřím Hamerníkem předali ocenění mikulovskému občanovi Jiřímu Matuškovi za spolupráci při odhalování vandalismu v ulicích města,
- v rámci MAP (místního akčního plánu) proběhlo další setkání ředitelů ZŠ a MŠ našeho ORP, jehož cílem bylo zahájit práce na strategickém plánu rozvoje školství,
- krajská organizace Srdce v domě, která sídlí v Klentnici a v Mikulově provozuje chráněné bydlení, uspořádala pro veřejnost Den otevřených dveří, děkujeme nejen za tuto krásnou akci, ale za práci všech, kteří se na chodu instituce dlouhodobě podílejí,
- až do konce tohoto týdne je možné na zámku v rámci výstavy Křehký Mikulov zhlédnout novinky nejen předních českých designérů jako je Matěj Polách, Tomáš Černý či Maxim Velčovský ale i studentských prací ze 4 různých ateliérů.

Krásný den přeje
Jitka Sobotková, Ivo Hrdlička a Petra Korlaar za koalici ANO, Mikulovští, STAN a Pirátská strana