Otevřená radnice #22

Vážení občané, níže jsme si pro Vás připravili souhrn z 22. kalendářního týdne:

- vedení města za účasti paní starostky Jitky Sobotkové a místostarosty Iva Hrdličky se sešlo s ředitelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, panem Davidem Fialou a cílem jednání bylo zajistit lepší údržbu veřejného prostoru a zeleně v okolí komunikace 28.října, která je v majetku ŘSD. Dalším bodem byla kultivace prostoru celnice a výstavba dálnice D52 v úseku Brno – Pohořelice – Mikulov – Rakousko. Na základě dohody převezme město Mikulov péči o zeleň v kruhových objezdech, údržbu zeleně v okolí komunikace i prostoru celnice nadále zajistí ŘSD, přičemž město bude mít možnost připomínkovat údržbu a požadovat nápravu. Důležitou informací je předpokládaný termín výstavby D52, který je plánován na rok 2026. S přípravou stavby souvisí i demolice objektu celnice před započetím výstavby,
- místostarosta Ivo Hrdlička se sešel se zástupcem agentury JINAG Jihomoravskou agenturou pro veřejné inovace a diskutoval o zapojení města Mikulov do inovačních projektů v oblasti mobility. Spolupráce bude rozvíjena na projektech Poptávkové osobní dopravy, což je inovativní alternativa k městské hromadné dopravě, na projektu pro Bezpečnou cestu dětí do škol, dále na udržitelné mobilitě v rámci turistické oblasti Pálava a turistická oblast LVA a Hustopečsko,
- redakční rada zpravodaje zadala tvorbu informativních samolepek pro občany, kteří si nepřejí dostávat tištěný zpravodaj do schránek. O způsobu jejich distribuce budeme brzy informovat.
- starostka Jitka Sobotková se účastnila vodárenské konference pro místní samosprávy, kterou pro starostky a starosty uspořádalo vedení společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav. Setkání se uskutečnilo v nově zrekonstruovaném městském kině v Hustopečích a kromě novinek v akciové společnosti zde zazněly i zajímavé informace o modrozelené infrastruktuře a trendech v přípravě investičních akcí a jejich dotační podpoře,
- na schůzce se zástupcem Vysokého učení technického Brno se místostarosta Ivo Hrdlička domluvil na dlouhodobé spolupráci města Mikulova pro oblast urbanismu,
- 28. ročník festivalu Concentus Moraviae, do něhož je Mikulov také zapojen, byl slavnostně zahájen 30. 5. ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Při zahajovacím ceremoniálu s vlajkonoši Mikulov reprezentovala starostka Jitka Sobotková. Mikulov bude festivalovým městem v neděli 11. 6., kdy na zámku zazní koncert v podání B3 Ensemble.
- na schůzce se zástupci obce Dolní Dunajovice, se místostarosta Ivo Hrdlička domluvil na spolupráci při přípravě studie proveditelnosti Adaptace krajiny na klimatickou změnu a celoplošnou zádrž vody v katastru obce Mikulov a Dolní Dunajovice. Dalším významným partnerem v projektu je Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,
- starostka Jitka Sobotková přivítala na radnici v rámci 21. jazzového večera na počest Karla Krautgarnera zpěváka a hudebníka Laďu Kerndla a další vzácné hosty. Společně pak pokřtili další bronzovou hvězdu na chodníku slávy před rodným domem K. Krautgartnera, která byla letos věnována právě Laďovi Kerndlovi.
- na mikulovském zámku proběhla mezinárodní soutěž ve sportovním tanci JARO 2023. Město Mikulov patří k tradičním podporovatelům této prestižní soutěže a starostka Jitka Sobotková s radostí předávala ocenění úspěšným tanečníkům z Tanečního studia MORAVA pod vedením Václava Kosmáka.

Krásný den přeje
Jitka Sobotková, Ivo Hrdlička a Petra Korlaar za koalici ANO, Mikulovští, STAN a Pirátská strana