Otevřená radnice #36

Vážení občané, níže jsme pro vás připravili souhrn ze 36. kalendářního týdne:

Vedení města se účastnilo výroční konference eGovernmentu, kterou každoročně pořádá Magazín EGovernment na zámku Mikulov. Hlavní letošní prezentace se týkaly Digitální informační agentury. Diskutována byla rovněž problematika elektronických dokladů, respektive elektronické peněženky. Patrně největší úspěch mělo vystoupení prezidenta Hospodářské komory ČR a prezidenta ICT Unie Zdeňka Zajíčka a jeho apel na podporu a rozvoj elektronizace veřejné správy. Velká pozornost v rámci konference byla tradičně věnována kyberbezpečnosti. Konferenci zahájila starostka města Mikulov Jitka Sobotková a převzala zároveň nad akcí záštitu.

Zapojili jsme se do projektu Živá půda a ve spolupráci s Nadací Partnerství jsme tento týden pokročili v přípravě návrhu opatření pro zmírnění klimatických změn, větrné eroze a zlepšení způsobu hospodaření, včetně možnosti agrolesnictví na více než 100 ha zemědělské půdy v majetku města Mikulova.

Procházkou po náměstí jsme zahájili první jednání s novou zástupkyní Národního památkového ústavu, paní Mgr. Zojou Matulíkovou, která bude mít na starosti památkovou péči v rámci Městské památkové rezervace Mikulov. Hlavním tématem byl společný postup při projednání žádostí na označování provozoven s cílem minimalizovat vizuální smog a sjednocení pravidel pro restaurační předzahrádky.

Dle harmonogramu pokračuje příprava nového parkovacího systému. Tento týden jsme obdrželi vyhodnocení dopravního průzkumu. Pasport komunikací a dopravního značení je hotov, dokončujeme pasportizaci parkovacích míst v novém mapovém portálu města. V příštích dnech bude zahájena návrhová část a zpracování projektu zavedení parkovacího managementu.

Proběhla konzultace s dodavatelem vánoční výzdoby, kdy byl představen nový návrh na její koncepci. Většina stávající výzdoby dosluhuje, osvětlení kostelní věže kostela sv. Václava je nefunkční. Proto hledáme to nejlepší řešení pro celkovou obnovu vánočního osvětlení a v následujících letech ho chceme postupně rozšiřovat do dalších ulic v centru města. Nová výzdoba bude navíc energeticky úspornější.

Zasedání Rady města se zúčastnili zástupci Spolku Meruňkový sad, aby představili záměr obnovy stávajícího meruňkového sadu. Rada města se záměrem týkajícím se arboristického ošetření stávajících stromů a změn v rámci zeleně souhlasí.
Meruňkový sad leží na městském pozemku a spolek ho má v pronájmu od roku 2021.

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici jednatele MR. Tento krok vyplývá z usnesení zastupitelstva města, podle kterého bude od 1.1.2024 pouze jeden jednatel společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zásady participativního rozpočtu pro rok 2024 vč. harmonogramu.

Starostka města Mikulov společně s vedením měst Hustopeče a Břeclav diskutovaly na společném jednání zejména o vysokorychlostních tratí nejen v regionu. Hovořilo se také o energetice, rozvoji cestovního ruchu a kultury, dopravě nebo komunikaci s developery. Zmiňované tři obce s rozšířenou působností, které vznikly v rámci bývalého břeclavského okresu, čelí podobným problémům, úkolům i výzvám, a proto se mohou vzájemně inspirovat a obohatit.

Vinobraní znamená pro město Mikulov každoroční příležitost přivítat oficiální delegace spřátelených a partnerských měst. Na letošní ročník přijali pozvání zástupci měst Bardějov, Galanta, Hochmeim am Mein, Novalja, Šumperk a Tuchów.
Během oficiální slavností večeře, branche, historického průvodu a dalších společenských událostí měli zástupci měst příležitost probrat další možnosti spolupráce a vzájemně se inspirovat.

Jitka Sobotková, Ivo Hrdlička a Petra Korlaar za koalici ANO, Mikulovští, STAN a Pirátská strana