Otevřená radnice #34-35

Vážení občané, níže jsme pro vás připravili souhrn z 34. a 35. kalendářního týdne:

Projednali jsme zadání na výstavbu moderního sběrného dvora v průmyslové zóně a přesunutí stávajícího z obytné zóny. Tato investice nám pomůže efektivně třídit odpady a dosáhnout našich cílů ohledně udržitelnosti a zlepšení životního prostředí v Mikulově.

Spolupráce s partnerskými městy je klíčem k výměně zkušeností a rozvoji Mikulova. Letošní pozvání Bardějova přijal místostarosta Ivo Hrdlička. Na společném setkání a diskusi byly projednávány možnosti a nové příležitosti vzájemné přeshraniční spolupráce.

Pro zvýšení bezpečnosti a zlepšení dopravního řešení problematických křižovatek ve městě jsme provedli místní šetření s cílem získat data, která nám umožní ve spolupráci s odborníky dále pracovat na návrhu účinných opatření.

Se společností Mikulovská rozvojová byla vyhodnocena kulturní sezona 2023 na Amfiteátru a byla navržena koncepce kulturních akcí pro rok 2024.

V rámci Koncepce rozvoje kultury a cestovního ruchu v Mikulově jsme distribuovali osobní pozvánky na připravované pracovní workshopy.

Starostka města jednala se zástupci Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje o vzájemné spolupráci.

Zástupci města a příslušných odborů přijali výzvu obyvatel ulice Na Jámě, a uspořádali setkání, na kterém společně s investorem stavby VaK Břeclav a.s. diskutovali o stavu a dalším postupu stavebních prací na rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Účastnící setkání se shodli na pravidelném informování o průběhu stavby prostřednictvím Hlášení rozhlasu, a dalším společném jednání nad projektem plánované kompletní rekonstrukce povrchů ulice Na Jámě.

Chráníme zájmy města a kvalitu života jeho obyvatel. Se zástupcem investora, firmou Kampara, jsme jednali o dalším postupu projednání projektu Belcanto. Naše schůzka byla zaměřena na získání důležitých detailů, které nám umožní provést důkladné vyhodnocení vlivu projektu na naše město tak, abychom mohli odpovědně rozhodnout o postoji města k tomuto projektu.

Starostka města Mikulova přijala pozvání na slavnostní setkání u Památníku zmizelých, který byl odhalen na 5. nástupišti brněnského hlavního nádraží při zahájení mezinárodního festivalu židovské kultury ŠTETL FEST 2023 - druhý ročník multižánrového festivalu

Jitka Sobotková, Ivo Hrdlička a Petra Korlaar za koalici ANO, Mikulovští, STAN a Pirátská strana