Otevřená radnice #30

Vážení občané, níže jsme si pro Vás připravili souhrn z 30. kalendářního týdne:

Nákup energií: na komoditní burze v Kladně se podařilo nakoupit elektřinu za 3 600 Kč/MWh od dodavatele Pražská energetika, a. s., a plyn za 1 500 Kč/MWh od dodavatele Pražská plynárenská, a. s.

Proběhlo výběrové řízení na městského architekta: výběrové řízení na pozici „architekt města Mikulov“ proběhlo úspěšně. Komise složená ze zástupců města, kterou doplnili 3 členové České komory architektů, vybrala vhodného kandidáta. Své doporučení předloží Radě města, která zasedne 16. 8. 2023.

Městská knihovna Mikulov v příštím roce: sešli jsme se s ředitelkou Knihovna Mikulov Ilonou Salajkovou nad plány pro příští rok. Občané se mohou těšit např. na pokračování projektů Virtuální univerzita třetího věku, Knížka pro prvňáčka nebo úspěšnou akci Knihopásek. Nadále se budou konat také kurzy češtiny pro Ukrajince.

Rušení nočního klidu: proběhlo osobní setkání s provozovateli pohostinských služeb. Na základě vyhodnocení první poloviny turistické sezony jsme diskutovali návrhy na zlepšení, která povedou k zajištění nočního klidu a udržení čistoty veřejného prostranství. Poskytovatele jsme vyzvali, aby zaslali seznam konkrétních opatření.

Nový vůz pro Biliculum: vedení města s radostí přijalo pozvání na slavnostní předání nového vozu pro denní stacionář Biliculum, z.ú., který darovala Fosfa a.s.

Jitka Sobotková, Ivo Hrdlička a Petra Korlaar za koalici ANO, Mikulovští, STAN a Pirátská strana