Mušlov se dočkal kanalizace

ušlov se dočkal kanalizace. Napojil se na mikulovskou kanalizační síť

 Téměř dva roky trvala výstavba splaškové kanalizace v části ulice Valtická v Mikulově a především v místní části Mušlov. Investici za téměř 52,5 milionu korun bez DPH zadala společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Velkou měrou se ní pak podílelo samotné město Mikulov.

 „Pro rozvoj Mušlova i části Mikulova je to velký posun, je zde důležitý aspekt ekologický, kanalizace ale také zvýší komfort obyvatel, umožní i napojení podnikatelských subjektů. Vodovody a kanalizace Břeclav realizovaly tuto investici na základě smlouvy o spolupráci s Městem Mikulov, které dokrylo náklady nad rámec dotace SFŽP, za kterou fondu děkujeme. Poděkování patří i všem, kteří mají na přípravě, realizaci a dokončení podíleli, celý proces započal před mnoha lety,“ uvedl ředitel společnosti Milan Vojta s tím, že dotace od Státního fondu životního prostředí byla přes 25 milionů korun, což je asi 64 % způsobilých nákladů. Mikulov se pak podílel 23,7 miliony korun.

 V ulici Valtická v Mikulově bude splašková kanalizace sloužit k odkanalizování areálu  bývalého JZD a několika přilehlých domů. V Mušlově pak kanalizace poslouží k odvodu splaškové vody z celého území, kanalizace je připravená i na napojení komerčních subjektů. Kromě toho vzniklo v celé trase několik čerpacích stanic odpadní vody.

„Vybudování kvalitní bezzápachové kanalizace je jednou z nejvýznamnějších investic uplynulých let, která se týká našeho města.  Splaškové kanalizace v části ulice Valtická v Mikulově a v místní části Mušlov zvýší životní komfort zdejších obyvatel. Důležitý je pro nás také fakt, že se zároveň jedná o rozvojové lokality města. Děkujeme všem, kdo se na realizace podíleli,“ doplňuje starostka města Mikulov Jitka Sobotková.

Zhotovitelem stavby bylo Sdružení Kanalizace Mikulov ve složení OHLA ŽS, a.s., a STAEG Stavby, spol. s r.o. Projektantem firma Aqua Procon a technický dozor zajištovala společnost AP Investing.

Markéta Ničová

muslovkanalizaceM