Budovu mikulovského nádraží by měl nahradit nový dopravní terminál

Nádražní budova stojí v Mikulově od druhé poloviny 19. století a naposledy byla rekonstruována v roce 1992. Jednání o dalším osudu historické budovy probíhají mezi majitelem stavby, kterým je Správa železnic, a městem Mikulov od roku 2019. I přes původní snahy o záchranu budovy nakonec vedení města souhlasilo s demolicí budovy a spoluúčastí na architektonické soutěži pro nový dopravní terminál. Důvodem byly neúměrné náklady na opravu objektu a technické limity ochranného pásma železnice, které by znamenaly další navýšení investice.

Nádražní budova v železniční stanici Mikulov na Moravě je v majetku Správy železnic (dále jen SŽ). „Správa železnic se rozhodla objekt zbourat, protože pro něj nemá využití, které by obhájilo vysoké náklady na jeho rekonstrukci. Budova je ve velmi špatném technickém stavu a její oprava by si vyžádala náklady v částkách vyšších desítek milionů korun. Na počátku roku 2022 Komise výstavby a architektury města Mikulov ze stejného důvodu nedoporučila převzít budovu do majetku města. Navrhla stát se partnerem při přípravě nové podoby železniční stanice a přilehlého území autobusových zastávek a trvat na vypsání společné architektonické soutěže. Bývalé vedení města další jednání nerozvíjelo, a SŽ proto pokračovalo v přípravě demolice. Současné vedení města obnovilo jednání se SŽ o spoluúčasti na architektonické soutěži pro dopravní terminál, který bude vyhovovat potřebám obyvatel města a jeho návštěvníkům,“ vysvětluje místostarosta Ivo Hrdlička.

SŽ a město Mikulov proto budou dále rozvíjet projekt nové budovy, která by odpovídala skutečným nárokům dráhy a případně služeb poskytovaných městem. V plánu je vybudovat integrovaný terminál hromadné dopravy. Ten by měl zajistit společné zázemí pro cestující, kteří využívají vlakovou, autobusovou a automobilovou dopravu.  

„Lokalitu kolem současného nádraží musíme nahlížet v širším kontextu. Proto bude technická studie řešit celou zájmovou lokalitu – nádražní budovu, autobusová stanoviště, centrální odstavné parkoviště, výjezdové centrum IZS a  volnočasovou plochu,“ doplňuje místostarosta.

SŽ a město Mikulov v současné době připravují zadání pro architektonickou soutěž, resp. soutěž na návrh „architektonicko-technického“ řešení dané lokality. Výslednou podobu nového dopravního terminálu vyhodnotí společná hodnotící komise obou zainteresovaných stran.

O dalším postupu vás budeme informovat.

Markéta Ničová, tisková mluvčí města Mikulov

nádraží