Obnova návrší Kozího hrádku by mohla začít již letos, rozhodne získání dotace

Na začátku ledna uspořádalo město Mikulov setkání s občany, při kterém autoři projektu představili jejich návrh, jak vylepšit prostředí v okolí Kozího hrádku. Realizace obnovy celé lokality je podmíněna získáním dotace. Zda ji město získá, bude jasné v červnu 2024.

V plánu je revitalizace celé lokality Kozího hrádku. „Ta je dlouhodobě ve špatném technickém stavu a nevyhovuje z hlediska bezpečnosti. Při vydatných deštích dochází ke splavování materiálu z cest a pěšin do ulic, které se nacházejí pod ním. Zcela zde chybí zázemí pro návštěvníky a osvětlení. Návštěvníci s oblibou dobývají okolní skalní útvary, poškozují vegetaci a riskují vlastní zdraví,“ říká místostarosta města Ivo Hrdlička a městská krajinářská architektka doplňuje: „Obnovu si vyžaduje také současná zeleň. Na návrší se nacházejí letité stromy, které jsou v havarijním stavu, náletové dřeviny a keře jsou  přebujelé  a pomalu začínají znemožňovat průchod po cestách,“ doplňuje městská krajinářská architektka Klára Sedláčková.

Pokud město dotaci získá, dočká se Kozí hrádek a jeho okolí změn k lepšímu. „Cílem projektu je zlepšit technický stav celé lokality, zvýšit bezpečnost i návštěvnický komfort,“ zdůraznil spoluautor projektu Jakub Děnge z architektonického studia Desk architekti. Vodní vsaky a napojení na kanalizaci zpomalí a zadrží srážkovou vodu. To přispěje nejen ke zlepšení hospodaření s vodou, ale také ke zvýšení bezpečnosti návštěvníků i obyvatel této lokality.  „V plánu je obnova přístupových cest a pěšin. Jedna z nich dovede návštěvníky k nově vytvořenému vyhlídkovému místu s jedinečným pohledem na Mikulov,“ vysvětluje Jakub Děnge.  

Cesty, ale také riziková místa v blízkosti skalních útvarů budou opatřena zábradlím.  Ke zvýšení bezpečnosti přispěje také nové veřejné osvětlení. Úpravy zeleně zajistí dlouhověkost přírodního útvaru Kozí hrádek a výrazně ho esteticky oživí. „Nové stromy, kterých plánujeme vysadit 41, zajistí stín na odpočinkových místech. Přibydou nové lavičky a výrazně vzroste počet odpadkových košů,“  dodává Klára Sedláčková. Ke zvýšení návštěvnického komfortu a také čistoty celé lokality přispěje zřízení veřejného WC. Kromě toho bude v turistické sezoně při konání významných turistických akcí možnost umístit další zázemí pro návštěvníky.

„Celý projekt iniciovala Nadace BLÍŽKSOBĚ prostřednictvím pana  Martina Vohánky, která předložila investiční záměr již v roce 2019 a  poskytla nadační příspěvek na přípravu projektu. Realizace je vázána na získání dotace z programu IROP – zelená infrastruktura. Vyhlášení této dotační výzvy jsme se dočkali v roce 2023 a v lednu letošního roku žádost o dotační titul podali. Zda jsme dotaci získali bychom mohli vědět v červnu letošního roku,“ říká místostarosta a vedoucí odboru investic Michal Kramář doplňuje: „Pokud budeme úspěšní, naváže výběr dodavatele. To může trvat další 2-3 měsíce. Stavební práce by tedy mohly teoreticky začít v říjnu letošního roku. Úprava zeleně je vázána na vegetační období, proto počítáme s tím, že by přišla na řadu na jaře 2025. Rozložení kompletní realizace celého projektu tedy předpokládáme od podzimu 2024 do konce jara 2025.“

Aktuální rozpočet  je zhruba kolem 35–39 milionů. Vizualizace nové podoby a další podrobnosti najdete pod QR kódem: https://www.mikulov.cz/projekty/13/kozi-hradek (prosím CCB o vyhotovení QR kodu)

Markéta Ničová

Obnova návrší Kozího hrádku 01

 

Obnova návrší Kozího hrádku 02